SZPZLO Warszawa-Ochota

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

altSZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Sekcji Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych i zdrowotnych, które finansowane są przez Urząd m.st. Warszawy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.
Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn

 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota realizuje następujące programy zdrowotne finansowane ze środków m. st. Warszawy:

Program zdrowotny "Zdrowy Uczeń"
Opis i cele programu
Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:

 • higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • odżywiania,
 • profilaktyki chorób układu krążenia,
 • wczesnego wykrywania chorób (samobadanie jąder oraz samobadanie piersi).


Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
Opis i cele programu
Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą w populacji dzieci i młodzieży i jednocześnie czwartą z chorób najbardziej kosztownych. Promocja zdrowia i programy edukacyjne mające na celu zapobieganie próchnicy i chorobom przyzębia mogą zmniejszyć koszty i nakłady ponoszone na leczenie tych chorób, a tym samym zwiększą komfort życia młodych ludzi. Obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:

 • oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych,
 • zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem.
 • zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem stałym i przyzębiem,
 • obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej u dzieci w wieku szkolnym,
 • obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z usuniętymi z powodu próchnicy zębami stałymi,
 • zmniejszenie wartości wskaźnika PUW i PIW w trzyletnim okresie obserwacji,
 • zmniejszenie absencji dzieci w szkole z powodu bólu zęba lub nagłej wizyty u lekarza dentysty,
 • zmniejszenie potrzeby leczenia zębów u dzieci, co spowoduje obniżenie kosztów opieki stomatologicznej.


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.  - pobierz >>
Opis i cele programu
Grypa to wirusowa choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno -zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.


Program zdrowotny "Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 - 19 lat"
Opis i cele programu
Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, młodzieży w wieku 18-19 lat mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ. Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, a jego wczesne leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu i zawału serca. Nadciśnienie i nadwaga u dzieci i młodzieży to dwa dominujące czynniki ryzyka, które rokują w późniejszym rozwoju wystąpieniem chorób układu krążenia.


Program zdrowotny „Zdrowie, Mama i Ja-etap II - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci od 24 do 36 miesiąca życia"  - pobierz >>
Opis i cele programu
Poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom. Zmniejszenie liczby zachorowań inwazyjnych – posocznic, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenia płuc i zapalenia ucha środkowego, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych oraz zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. Streptococcus pneumonie czyli pneumokok jest bakterią o wysokiej zjadliwości ,która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków. Zakażenia pneumokokowe wywołują inwazyjną chorobę pneumokokową (ICHP) która może mieć ciężki przebieg u dzieci. Ma charakter uogólniony, będący następstwem rozsiewu krwiopochodnego, które stanowi zagrożenie życia i może być trudne do leczenia. Przebieg chorób pneumokokowych u dzieci jest ciężki ze względu na nie w pełni wykształcony lub osłabiony układ odpornościowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)umieściła infekcje pneumokokowe na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, którym zapobieganiu i zwalczaniu należy nadać najwyższy priorytet.


Program finansowany przez NFZ:
• Program profilaktyki raka szyjki macicy - więcej_>>

 

Program realizowany ze środków budżetowych Gminy Raszyn:
• Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – szczepienia przeciwko HPV - więcej_>>

• Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka - więcej>>