SZPZLO Warszawa-Ochota

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota nr 25/2017
z dnia 11.04.2017 r.


Załącznik Nr 2

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,44 zł,
2) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,84 zł,
3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej 
na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Zespół prowadzi dokumentację medyczną 
w formie elektronicznej – 1,69 zł.

 

  Załącznik Nr 3

 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.
* Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto (z wyjątkiem Tabeli 6 Cennik świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej pozycja 139, Tabeli 10. Cennik za szczepienia, Tabeli 16 Myjnia samochodowa parowa, Tabeli 17 Parking dla samochodów osobowych, Tabeli 18 i 19 Cennik medycyny estetycznej i kosmetologii).
Do podanych cen netto dolicza się podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką. Zwolnione od podatku VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy.

 

Tabela 1. Cennik świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także badań lekarskich przeprowadzanych w celu stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
LP. RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Konsultacja lekarza medycyny pracy
1. Badanie wstępne, okresowe, kontrolne i wydanie orzeczenia do pracy 90,00 zł
2. Badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych z orzeczeniem i wpisem do książeczki 70,00 zł
3. Wpis do książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych 40,00 zł
4. Badania kierowców (kat. B) 200,00 zł
Konsultacja specjalistyczna z zakresu medycyny pracy
5. Okulista 60,00 zł
6. Neurolog 80,00 zł
7. Laryngolog 80,00 zł
Badania psychotechniczne z zakresu medycyny pracy
8. Kierowca zawodowy 160,00 zł
9. Kierowca samochodu służbowego 90,00 zł
10. Operatora wózka widłowego 70,00 zł
11. Do pracy na wysokości 70,00 zł
12. Widzenie w mroku (zmierzchowe) 60,00 zł
13. Do posługiwania się bronią 190,00 zł
14. Do "obrotu bronią" 150,00 zł
15. Pracownika ochrony fizycznej 100,00 zł
Badania diagnostyczne z zakresu medycyny pracy
16. EKG 40,00 zł
17. Spirometria 30,00 zł
18. Audiogram 40,00 zł
19. Morfologia 18,00 zł
20. OB (odczyn Biernackiego) 8,00 zł
21. Aminotransferaza alaninowa ALT 11,00 zł
22. Aminotransferaza asparaginowa AST 11,00 zł
23. Cholesterol całkowity 12,00 zł
24. Lipidogram 36,00 zł
25. Glukoza 9,00 zł
26. Mocz - badanie ogólne 14,00 zł
27. Kreatynina 10,00 zł
28. Bilirubina 12,00 zł
29. Przeciwciała anty - HBS 36,00 zł
30. Antygen HBS 20,00 zł
31. Przeciwciała anty HIV 36,00 zł
32. Przeciwciała anty HCV 45,00 zł
33. Kał - nosicielstwo Salmonelli (3próbki) 108,00 zł
34. RTG klatki piersiowej P - A 50,00 zł
Tabela 2. Cennik badań RTG
LP. NAZWA BADANIA CENA [zł]
1. Czaszka (2 projekcje) 60,00 zł
2. Podstawa czaszki 48,00 zł
3. Siodło tureckie 45,00 zł
4. Oczodoły 53,00 zł
5. Transorbitalne 48,00 zł
6. Kanały nerwów wzrokowych (2 projekcje) 66,00 zł
7. Zatoki 48,00 zł
8. Uszy wg Schullera (2 projekcje) 60,00 zł
9. Uszy wg Mayera (2 projekcje) 60,00 zł
10. Uszy wg Stenwersa (2 projekcje) 60,00 zł
11. Twarzoczaszka 48,00 zł
12. Ślinianka podżuchwowa 48,00 zł
13. Łuk jarzmowy 50,00 zł
14. Żuchwa 50,00 zł
15. Stawy skroniowo - żuchwowe (2 projekcje) 60,00 zł
16. Kość nosowa 45,00 zł
17. Staw barkowy (1 projekcja) 50,00 zł
18. Stawy barkowe (2 projekcje) 75,00 zł
19. Nosogardło 48,00 zł
20. Staw mostkowo - obojczykowy 48,00 zł
21. Łopatka 50,00 zł
22. Mostek 56,00 zł
23. Obojczyk 52,00 zł
24. Kość ramienna (2 projekcje) 54,00 zł
25. Przedramię (2 projekcje) 54,00 zł
26. Żebra (1 projekcja) 50,00 zł
27. Kręgosłup szyjny (1 projekcja) 48,00 zł
28. Kręgosłup szyjny (2 projekcje) 64,00 zł
29. Krąg szczytowo - obrotowy 48,00 zł
30. Kręgosłup piersiowy 66,00 zł
31. Kręgosłup lędźwiowy (2 projekcje) 66,00 zł
32. Kręgosłup TH - LS 50,00 zł
33. Kość krzyżowa 54,00 zł
34. Kość ogonowa (2 projekcje) 56,00 zł
35. Klatka piersiowa (bok) 25,00 zł
36. Klatka piersiowa P - A 50,00 zł
37. Klatka piersiowa (AP, bok) 75,00 zł
38. Szczyty płuc 48,00 zł
39. Staw łokciowy (2 projekcje) 55,00 zł
40. Stawy łokciowe (3 projekcje) 62,00 zł
41. Nadgarstek (2 projekcje) 55,00 zł
42. Nadgarstki (3 projekcje) 62,00 zł
43. Dłonie - porównawcze (1 projekcja) 48,00 zł
44. Dłoń (2 projekcje) 55,00 zł
45. Palec (2 projekcje) 45,00 zł
46. Kość łódeczkowata 50,00 zł
47. Kość grochowata 50,00 zł
48. Kość udowa 60,00 zł
49. Podudzie 60,00 zł
50. Staw kolanowy (2 projekcje) 58,00 zł
51. Stawy kolanowe (3 projekcje) 68,00 zł
52. Osiowe rzepki (1 projekcja) 45,00 zł
53. Staw skokowy (2 projekcje) 55,00 zł
54. Stawy skokowe (3 projekcje) 62,00 zł
55. Stopa (2 projekcje) 55,00 zł
56. Stopy (3 projekcje) 62,00 zł
57. Kość piętowa 45,00 zł
58. Staw biodrowy (każda projekcja) 48,00 zł
59. Stawy biodrowe (porównawcze) 58,00 zł
60. Stawy krzyżowo - biodrowe (każda projekcja) 50,00 zł
61. Jama brzuszna 64,00 zł
62. Miednica 58,00 zł
63. Miednica mała 50,00 zł
64. Zdjęcia zęba 20,00 zł
65. Wydrukowanie filmu (format 8 x 10 cali) 14,00 zł
66. Wydrukowanie filmu (format 10 x 12 cali) 20,00 zł
67. Wydrukowanie filmu (format 14 x 17 cali) 25,00 zł
Tabela 3. Cennik badań USG
LP. NAZWA BADANIA CENA [zł]
1. Jama brzuszna 100,00 zł
2. Układ moczowy 100,00 zł
3. Sutki 100,00 zł
4. Tarczyca 100,00 zł
5. Węzły chłonne 100,00 zł
6. Tkanki miękkie i wskazana okolica 100,00 zł
7. Ślinianki 100,00 zł
8. Jądra 100,00 zł
9. Gruczoł krokowy 100,00 zł
10. Narząd rodny 100,00 zł
11. Ciąża 100,00 zł
12. Ciąża z nagraniem 150,00 zł
13. Przezciemiączkowe 100,00 zł
14. Staw biodrowy (dorośli) 100,00 zł
15. Stawy biodrowe (dorośli) 160,00 zł
16. Stawy biodrowe (dzieci) 110,00 zł
17. Dłoń 100,00 zł
18. Nadgarstek 100,00 zł
19. Stawy nadgarstkowe 150,00 zł
20. Staw łokciowy 100,00 zł
21. Staw barkowy 100,00 zł
22. Stopa 100,00 zł
23. Staw skokowy 100,00 zł
24. Stawy skokowe 150,00 zł
25. Ścięgna Achillesa 100,00 zł
26. Staw kolanowy 100,00 zł
27. Stawy kolanowe 160,00 zł
28. Doppler tętnic szyjnych 120,00 zł
29. Doppler tętnic kończyn dolnych  (2 kończyny) 200,00 zł
30. Doppler tętnic kończyn górnych  (2 kończyny) 200,00 zł
31. Doppler żył kończyn dolnych  (2 kończyny) 200,00 zł
32. Doppler żył kończyn górnych  (2 kończyny) 200,00 zł
33. Doppler tętnic 1 kończyna 150,00 zł
34. Doppler żył szyjnych 110,00 zł
35. Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych 130,00 zł
36. Doppler żyły 1 kończyna 150,00 zł
37. Serce 130,00 zł
Tabela 4. Cennik opłat za świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczeń specjalistycznych
LP. NAZWA PORADY CENA [zł]
Konsultacja lekarza w poradni:
1. Wad postawy dla dzieci 100,00 zł
2. Okulistycznej 100,00 zł
3. Zdrowia psychicznego 100,00 zł
4. Laryngologicznej 100,00 zł
5. Laryngologicznej dla dzieci 100,00 zł
6. Okulistycznej dla dzieci 100,00 zł
7. Dermatologicznej 100,00 zł
8. Diabetologicznej 100,00 zł
9. Dietetycznej 120,00 zł
10. Wizyta kontrolna w poradni dietetycznej 60,00 zł
11. Tygodniowy plan żywieniowy 80,00 zł
12. Dwutygodniowy plan żywieniowy 160,00 zł
13. Pakiet dwumiesięczny dietetyczny: 320,00 zł
Konsultacja
1 wizyta kontrolna
Dwutygodniowy plan żywieniowy
14. Pakiet trzymiesięczny dietetyczny: 440,00 zł
Konsultacja
2 wizyty kontrolne
Trzytygodniowy plan żywieniowy
15. Pakiet czteromiesięczny dietetyczny: 560,00 zł
Konsultacja
3 wizyty kontrolne
Miesięczny plan żywieniowy
16. Kardiologicznej 100,00 zł
17. Chirurgicznej 100,00 zł
18. Chirurgiczne usunięcie zmiany od 150,00 zł
19. Zdjęcie szwów 50,00 zł
20. Endokrynologicznej 120,00 zł
21. Endokrynologicznej + USG tarczycy 200,00 zł
22. Ginekologiczno-położniczej 100,00 zł
23. Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego 180,00 zł
24. Ginekologiczno-położniczej + cytologia 120,00 zł
25. Gastrologicznej  200,00 zł
26. Anestezjologicznej 200,00 zł
27. Internistycznej w zakresie badań endoskopowych  100,00 zł
28. Chorób płuc i gruźlicy 100,00 zł
29. Reumatologicznej 100,00 zł
30. Psychologicznej dla dzieci  100,00 zł
31. Neurologicznej 100,00 zł
32. Neurologicznej dla dzieci 100,00 zł
33. Urologicznej 100,00 zł
34. Podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych 100,00 zł
35. Podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci 100,00 zł
36. Wydanie orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego na wniosek*** 50,00 zł
37. Wizyta domowa lekarza internisty (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł
38. Gabinet zabiegowy - lek posiada pacjent - (iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR) 20,00 zł
39. Gabinet zabiegowy iniekcje dożylne - lek posiada pacjent 25,00 zł
40. Podłączenie kroplówki 40,00 zł
41. Spirometria 30,00 zł
42. Audiogram 40,00 zł
43. Krioterapia zmian szyjki macicy 300,00 zł
44. Krioterapia zmian na sromie 300,00 zł
45. Opieka pielęgniarska w domu chorego - materiał posiada pacjent (Ochota, Ursus, Raszyn) 60,00 zł
46. Pobranie materiału do badań w domu chorego na terenie dzielnicy Ochota i Ursus + koszty badań 50,00 zł
47. Zabiegi udzielane w domu chorego - lek posiada pacjent (iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR) (Ochota, Ursus, Raszyn)  80,00 zł
48. EKG z opisem 40,00 zł
49. Holter 100,00 zł
50. Test wysiłkowy 100,00 zł
51. Wizyta położnej środowiskowo - rodzinnej (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł
52. Kąpiel noworodka 60,00 zł
53. Badanie cytologiczne 30,00 zł
54. Posiew wydzieliny z pochwy 30,00 zł
55. Czystość pochwy 30,00 zł
56. Posiew wydzieliny z gardła, nosa, ucha, oka 30,00 zł
57. Badanie komputerowe wzroku 30,00 zł
***Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na wniosek, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynkiem, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
Tabela 5. Cennik Szkoła Rodzenia
1. Zajęcia grupowe 10 sesji (pakiet) 500,00 zł
Tabela 6. Cennik świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
LP. RODZAJ BADANIA CENA [zł]
BADANIA BIOCHEMICZNE
1. Albumina 12,00 zł
2. Aminotransferaza alaninowa ALT 11,00 zł
3. Aminotransferaza asparaginowa AST 11,00 zł
4. Amylaza (surowica) 11,00 zł
5. Amylaza (mocz) 12,00 zł
6. Białko całkowite 12,00 zł
7. Białko CRP (ultra czułe) 30,00 zł
8. Bilirubina całkowita 12,00 zł
9. Bilirubina bezpośrednia 12,00 zł
10. Cholesterol całkowity 12,00 zł
11. Cholesterol HDL 12,00 zł
12. Cholesterol całkowity + HDL + LDL + trójglicerydy - lipidogram 36,00 zł
13. C-peptyd 40,00 zł
14. Dehydrogenaza mleczanowa LDH   9,00 zł
15. Dopełniacz, składowa C3 45,00 zł
16. Dopełniacz, składowa C4 45,00 zł
17. Elektrolity: chlorki (surowica, mocz) 10,00 zł
18. Elektrolity: potas (surowica, mocz) 11,00 zł
19. Elektrolity: sód (surowica, mocz) 11,00 zł
20. Elektrolity - jonogram (potas + sód + chlorki) w surowicy 24,00 zł
21. Ferrytyna 35,00 zł
22. Fosfataza kwaśna całkowita ACP 11,00 zł
23. Fosfataza alkaliczna ALP 13,00 zł
24. Fosfor nieorganiczny (surowica) 12,00 zł
25. Fosfor nieorganiczny (mocz) 13,00 zł
26. Gamma - glutamylotranspeptydaza GGTP 13,00 zł
27. Glukoza  9,00 zł
28. Glukoza po obciążeniu (n - liczba pomiarów) n x 9,00 zł
29. Hemoglobina glikowana HbA1 C 35,00 zł
30. Homocysteina 55,00 zł
31. Immunofiksacja białek surowicy (A, G, M, kappa, lambda) 130,00 zł
32. Insulina 30,00 zł
33. Kalprotektyna w kale metodą Elisa 70,00 zł
34. Kinaza kreatyninowa CPK 13,00 zł
35. Kinaza keratynowa mięśnia sercowego CK-MB 18,00 zł
36. Kreatynina (surowica) 10,00 zł
37. Kreatynina (mocz) 12,00 zł
38. Kwas foliowy 35,00 zł
39. Kwas moczowy (surowica) 11,00 zł
40. Kwas moczowy (mocz) 12,00 zł
41. Lipaza   9,00 zł
42. Lit 15,00 zł
43. Łańcuchy lekkie kappa 70,00 zł
44. Łańcuchy lekkie lambda 70,00 zł
45. Magnez (surowica) 11,00 zł
46. Magnez (mocz) 12,00 zł
47. Mikroalbuminuria (mocz) 35,00 zł
48. Mocznik (surowica) 11,00 zł
49. Mocznik (mocz) 12,00 zł
50. NT- proBNP 90,00 zł
51. Proteinogram (elektroforetyczny rozdział białek surowicy) 36,00 zł
52. Transferyna 35,00 zł
53. Troponina T 40,00 zł
54. Troponina I 60,00 zł
55. Trójglicerydy 12,00 zł
56. Wapń całkowity w surowicy 12,00 zł
57. Wapń zjonizowany w surowicy 12,00 zł
58. Wapń (mocz) 13,00 zł
59. Witamina D3 45,00 zł
60. Witamina B12 35,00 zł
61. Wskaźnik filtracji kłębkowej - GFR   8,00 zł
62. Zonulina 300,00 zł
63. Żelazo 15,00 zł
64.

Żelazo - krzywa wchłaniania (5-cio punktowe)

75,00 zł
65. Żelazo - całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)   8,00 zł
ANALITYKA
66. Ogólne badanie moczu z mikroskopową oceną osadu 14,00 zł
67. Badanie dobowej zbiórki moczu - DZM (glukoza i/lub białko) 12,00 zł
68. Oznaczenie ciężaru właściwego moczu 5,00 zł
69. Kał - badanie ogólne 35,00 zł
70.

Kał - badanie w kierunku pasożytów metodą mikroskopową     (1 próbka)

10,00 zł
71. Kał - badanie w kierunku lamblii - test immunoenzymatyczny 40,00 zł
72. Krew utajona w kale 10,00 zł
BADANIA HEMATOLOGICZNE
73. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 18,00 zł
74. Ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej 10,00 zł
75. OB (odczyn Biernackiego)  8,00 zł
76. Płytki krwi 18,00 zł
77. Retikulocyty 10,00 zł
BADANIA KOAGULOLOGICZNE
78. Czas protrombinowy (INR) 12,00 zł
79. Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 12,00 zł
80. D - dimery 30,00 zł
81. Fibrynogen 28,00 zł
SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE
82. ASO 12,00 zł
83. Helicobacter pylorii - test jakościowy 30,00 zł
84. IgE całkowite - test półilościowy 35,00 zł
85. Odczyn Waalera - Rose (test lateksowy) 15,00 zł
86. RF (test lateksowy) 12,00 zł
87. Test ciążowy - jakościowy 15,00 zł
88. WR (odczyn Wassermana) 10,00 zł
SEROLOGIA GRUPY KRWI
89. Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh 30,00 zł
90. Badanie w kierunku alloprzeciwciał 20,00 zł
DIAGNOSTYKA HORMONALNA
91. DHEA dehydroepiandrosteron niezwiązany 40,00 zł
92. DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) 40,00 zł
93. Estradiol 40,00 zł
94. FSH 32,00 zł
95. FT3 30,00 zł
96. FT4 30,00 zł
97. Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta B - HCG 30,00 zł
98. Kalcytonina 30,00 zł
99. Kortyzol (surowica) 50,00 zł
100. LH 32,00 zł
101. Parathormon 30,00 zł
102. Progesteron 32,00 zł
103. Prolaktyna 32,00 zł
104. Prolaktyna po obciązeniu lekiem - test MCT 64,00 zł
105. Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy - TPOAB 45,00 zł
106. Przeciwciała przeciw receptorowi TSH - anty TSH R 85,00 zł
107. Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie - anty TG 45,00 zł
108. Somatotropina GH (hormon wzrostu) 30,00 zł
109. TSH 30,00 zł
110. Testosteron 32,00 zł
DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
111. Antygen CA 125 30,00 zł
112. Antygen CA 15-3 75,00 zł
113. Antygen CA 19-9 30,00 zł
114. Antygen CA 72-4 30,00 zł
115. Antygen karcynoembrionalny CEA 30,00 zł
116. a-fetoproteina AFP 30,00 zł
117. B2 - mikroglobulina 30,00 zł

118.

CYFRA 21-1 30,00 zł
119. Kinaza pirogronianowa M2 nowotworu (M2-PK) - badanie kału met. Elisa 40,00 zł
120. PSA całkowite 32,00 zł
121. PSA wolny 23,00 zł
122. Test Roma (CA 125 + HE 4 + algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 120,00 zł
123. Wykrywanie mutacji w genie BRCA 1, met. PCR 240,00 zł
124. Wykrywanie mutacji w genie BRCA 2, met. PCR 200,00 zł
AUTOIMMUNOLOGIA
125. Antygen HLA B 27 130,00 zł
126. Antykoagulant tocznia LA (test przesiewowy/test potwierdzenia) 60,00 zł
127. Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi - (a-CCP) 40,00 zł
128. Przeciwciała przeciw B 2-glikoproteinie I (IgG i IgM łącznie) 80,00 zł
129. Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA) 32,00 zł
130. Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgA, IgG 40,00 zł
131. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 - miano + typ świecenia 35,00 zł
132. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2 - test kompleksowy 80,00 zł
133. Przeciwciała przeciwjądrowe anty-SS-A (Ro) 60,00 zł
134. Przeciwciała przeciwjądrowe anty -SS-B (La) 60,00 zł
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
135. Badanie kału - nosicielstwo Salmonelli (3 próbki) 108,00 zł
136. Ocena czystości pochwy (biocenoza) 30,00 zł
137. Posiew moczu 40,00 zł
138. Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella 30,00 zł
139. Sporal A* 31,00 zł
140. Wymazy bakteryjne (z gardła, nosa, ucha, oka, rany, inne materiały) 30,00 zł
141. Wymazy mykologiczne (gardło, nos, ucho, oko, inne materiały) 30,00 zł
142. Wymazy z dróg rodnych w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 30,00 zł
143. Wymaz z dróg moczowo-płciowych w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) 30,00 zł
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
144. Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgG - test przesiewowy 30,00 zł
145. Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgG - test potwierdzenia 91,00 zł
146. Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgM - test przesiewowy 30,00 zł
147. Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgM - test potwierdzenia 90,00 zł
148. Candida spp. - antygen krążący 80,00 zł
149. Toxoplasmoza gondii - przeciwciała IgG 38,00 zł
150. Toxoplasmoza gondii awidność przeciwciała IgG 50,00 zł
151. Toxoplasmoza gondii - przeciwciała IgM 45,00 zł
152. Cytomegalowirus (CMV) - przeciwciała IgG 50,00 zł
153. Cytomegalowirus (CMV) - przeciwciała IgG - awidność 60,00 zł
154. Cytomegalowirus (CMV) - przeciwciała IgM 60,00 zł
155. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV - DNA met. PCR 150,00 zł
156. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV - mRNA met. PCR 290,00 zł
157. Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności - HIV (antygen p 24/przeciwciała) 36,00 zł
158. Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności - HIV (test potwierdzenia) 60,00 zł
159. Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG 50,00 zł
160. Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgM 60,00 zł
161. WZW typu B - antygen HBs 20,00 zł
162. WZW typu B - (antygen HBs) - test potwierdzenia 40,00 zł
163. WZW typu B - przeciwciała anty-HBs (HBsAB) 36,00 zł
164. WZW typu C - przeciwciała anty-HCV 45,00 zł
165. WZW typu C - przeciwciała anty-HCV - test potwierdzenia 60,00 zł
BADANIA HISTOPATOLOGICZNE
166. Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
INNE
167. Strep A Test 29,00 zł
168. Szybki test diagnostyczny CRP 29,00 zł
Tabela 7. Cennik opłat za świadczenia zdrowotne z zakresu protetyki stomatologicznej
LP. NAZWA USŁUGI CENA [zł]
1. Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty) 20,00 zł
2. Proteza akrylowa osiadająca na 5 - 8 zębów 450,00 zł
3. Proteza akrylowa osiadająca na 9 - 13 zębów 600,00 zł
4. Proteza całkowita górna 750,00 zł
5. Proteza całkowita dolna 750,00 zł
6. Podścielenie protezy 120,00 zł
7. Naprawa protezy z wyciskiem
1. Pojedyncze pęknięcie, złamanie, doklejenie zęba 80,00 zł
2. Każda następna czynność 20,00 zł
8. Proteza akrylowa osiadająca na 1 ząb 220,00 zł
9. Proteza akrylowa osiadająca na 2 - 4 zęby 350,00 zł
10. Proteza szkieletowa 1 400,00 zł
11. Dodatkowe czynności w protezach
1. Wzmocnienie łukiem 50,00 zł
2. Bezbarwne podniebienie 50,00 zł
3. Pelota na drucie 30,00 zł
4. Siatka 100,00 zł
12. Naprawa protezy bez wycisku
1. Pojedyncze pęknięcie, złamanie, doklejenie zęba 60,00 zł
2. Każda następna czynność 20,00 zł
13. Odbudowa zęba pod koronę bez ćwieka
1. Materiałem chemoutwardzalnym 70,00 zł
2. Materiałem światłoczułym 90,00 zł
14. Wkład koronowo - korzeniowy
1. Pojedynczy 250,00 zł
2. Dzielony 320,00 zł
15. Usunięcie korony akrylowej 60,00 zł
16. Usunięcie korony metalowej 70,00 zł
17. Usunięcie korony porcelanowej 80,00 zł
18. Usunięcie mostu akrylowego 60,00 zł (x ilość ilarów)
19. Usunięcie mostu metalowego 70,00 zł (x ilość ilarów)
20. Usunięcie mostu porcelanowego 80,00 zł (x ilość ilarów)
21. Zacementowanie korony lub wkładu 50,00 zł
22. Zacementowanie mostu 50,00 zł(x ilość ilarów)
23. Korona protetyczna
1. Akrylowa 280,00 zł
2. Metalowa 250,00 zł
3. Porcelanowa 750,00 zł
4. Tymczasowa 80,00 zł
24. Punkt w moście
1. Akrylowym 250,00 zł
2. Metalowym 250,00 zł
3. Porcelanowym 700,00 zł
Tabela 8. Cennik opłat za świadczenia stomatologiczne z zakresu stomatologii dla pacjentów do 18 r.ż.
L.P. NAZWA USŁUGI Cena [zł]
1. Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 30,00 zł
2. Lakowanie zębów mlecznych (jeden ząb) 50,00 zł
3. Lakowanie zębów stałych po 7 roku życia 50,00 zł
4. Znieczulenie 30,00 zł
5. Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 50,00 zł
6. Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 60,00 zł
7. Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 70,00 zł
8. Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 100,00 zł
9. Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 120,00 zł
10. Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 150,00 zł
11. Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 150,00 zł
12. Wkład (sztyft) standardowy metalowy 50,00 zł
13. Usuwanie zębów mlecznych 80,00 zł
14. Usuwanie zębów stałych 1 korzeniowy 100,00 zł
15. Usuwanie zębów stałych wielokorzeniowych 150,00 zł
Tabela 9. Cennik opłat za świadczenia stomatologiczne z zakresu stomatologii dla pacjentów pow.18 r.ż.
LP. NAZWA USŁUGI CENA [zł]
1. Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 20,00 zł
2. Lakierowanie pojedynczy ząb 15,00 zł
3. Lakierowanie 1- łuk zębowy 50,00 zł
4. Znieczulenie 20,00 zł
5. Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 50,00 zł
6. Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 100,00 zł
7. Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 60,00 zł
8. Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 130,00 zł
9. Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 70,00 zł
10. Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 150,00 zł
11. Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 200,00 zł
12. Wkład (sztyft) standardowy metal 50,00 zł
13. Wypełnienie tymczasowe (fleczer, tlenek cynku) 40,00 zł
14. Założenie leku dewitaliz. z wypełnieniem tymczasowym 50,00 zł
15. Trepanacja zęba (bez znieczulenia i opatrunku) 30,00 zł
16. Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 1 przewodu i opatrunek 40,00 zł
17. Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 2 przewodów i opatrunek 50,00 zł
18. Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 3 przewodów i opatrunek 60,00 zł
19. Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 1 przewód 40,00 zł
20. Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem  - 2 przewody 50,00 zł
21. Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem  - 3 przewody 60,00 zł
22. Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 1 przewód 30,00 zł
23. Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 2 przewody 40,00 zł
24. Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 3 przewody 50,00 zł
25. Ostateczne wypełnienie przewodów - 1 przewód 50,00 zł
26. Ostateczne wypełnienie przewodów - 2 przewody 70,00 zł
27. Ostateczne wypełnienie przewodów - 3 przewody 100,00 zł
28. Usunięcie kamienia i złogów nazębnych - 1 łuk zębowy 50,00 zł
29. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (każda kieszonka) 10,00 zł
30. Leczenie zmian w błonie śluzowej (każda wizyta) 10,00 zł
31. Podcięcie wędzidełka, ze znieczuleniem i opatrunkiem 180,00 zł
32. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 50,00 zł
33. Unieruchomienie zębów kompozytem - 1 punkt 25,00 zł
34. Usunięcie zęba jednokorzeniowego bez znieczulenia 70,00 zł
35. Usunięcie zęba wielokorzeniowego bez znieczulenia 120,00 zł
36. Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 170,00 zł
37. Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 250,00 zł
38. Założenie szwu na jeden zębodół 30,00 zł
39. Usunięcie szwu - zabieg wykonywany poza gabinetem 15,00 zł
40. Założenie tamponów z lekiem przeciwkrwotocznym 20,00 zł
41. Leczenie powikłań poekstrakcyjnych każda wizyta 20,00 zł
42. Resekcja wierzchołka korzenia bez znieczulenia 400,00 zł
43. Nacięcie ropnia bez znieczulenia 20,00 zł
44. Plastyka wyrostka zębodołowego (za jeden zębodół) 100,00 zł
45. Plastyka otwartej zatoki szczękowej 350,00 zł
*Tabela 10. Cennik za szczepienia 
LP. Rodzaj szczepionki Cena brutto [zł] Cena brutto
" Żółty Tydzień"
1. ENGERIX 10 mg 60,00 zł 55,00 zł
2. ENGERIX B 20 mg 65,00 zł 60,00 zł
3. INFANRIX IPV-HiB 150,00 zł
4. INFANRIX HEXA 200,00 zł
5. VARILIX 210,00 zł
6. ROTARIX 320,00 zł
7. NIMENRIX 190,00 zł
8. PENTAXIM 120,00 zł
9. VAXIGRIP 32,00 zł
10. HEXACIMA 180,00 zł
11. PREVENAR 13 280,00 zł
12. ENCEPUR 0,25 ml Junior 100,00 zł
13. ENCEPUR 0,5 ml 110,00 zł
Tabela 11. Cennik masaży - nieleczniczych
LP. NAZWA I CZAS ZABIEGU Cena jednostkowa
usługi [zł]
1. Masaż klasyczny  1. Całego ciała – 60 min. 100,00 zł
2. Całego ciała – 45 min. 80,00 zł
3. Częściowy – 30 min.  60,00 zł
2. Masaż relaksacyjny 1. Całego ciała – 60 min. 110,00 zł
2. Całego ciała – 45 min. 80,00 zł
3. Masaż relaksacyjny z wykorzystaniem aromaterapii 1. Całego ciała – 60 min. 120,00 zł
2. Całego ciała – 45 min. 90,00 zł
4. Drenaż limfatyczny 1. Całościowy – 60 min. 100,00 zł
2. Kończyny górne – 30 min. 60,00 zł
3. Kończyny dolne – 30 min. 60,00 zł
5. Masaż antycellulitowy (bańką chińską) 1. Całego ciała – 60 min.  (brzuch, pośladki, uda) 110,00 zł
2. Częściowy – 30 min. (pośladki, uda) 60,00 zł
6. Masaż ciepłymi kamieniami wulkanicznymi 90 min. 130,00 zł
7. Masaż blizny małej (do 10 cm) 15 – 20 min. 20,00 zł
8. Masaż blizny dużej (powyżej 10 cm) 20 – 30 min. 30,00 zł
Tabela 12. Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
LP. NAZWA USŁUGI Cena jednostkowa usługi [zł] Cena pakietu (10 wizyt/zabiegów) [zł]
1. Porada lekarska (rehabilitacyjna) 120,00 zł
2. Sporządzenie planu leczenia 30,00 zł
3. Wizyta domowa lekarska (rehabilitacyjna) (Ochota, Ursus, Raszyn) 250,00 zł
4. Wizyta domowa fizjoterapeuty 1h (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł 1 080,00 zł
5. Porada fizjoterapeutyczna 1h (Ochota, Ursus, Raszyn) 60,00 zł
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA
6. Prysznicowa 15,00 zł 130,00 zł
7. Punktowa 15,00 zł 130,00 zł
8. Skanerowa 15,00 zł 130,00 zł
ŚWIATŁOLECZNICTWO
9. Naświetlanie IR - A Sollux 15 zł/15 min 130,00 zł
10. Sollux z filtrem (niebieskim, czerwonym) 15 zł/15 min 130,00 zł
11. Naświetlanie lampą kwarcową  (zakres dermatologiczny) 20,00 zł 180,00 zł
FALA UDERZENIOWA
12. SWT BTL - bezinwazyjna metoda leczenia przewlekłych zaspołów bólowych 60,00 zł 550,00 zł
ELEKTROTERAPIA
13. Prądy diadynamiczne (DD) 15,00 zł 130,00 zł
14. Prądy interferencyjne (ID) 15,00 zł 130,00 zł
15. Prądy Tens 15,00 zł 130,00 zł
16. Prądy Trauberta 15,00 zł 130,00 zł
17. Tonoliza 15,00 zł 130,00 zł
18. Galwanizacja 15,00 zł 130,00 zł
19. Jonoforeza 15,00 zł 130,00 zł
20. Elektrostymulacja 15,00 zł 130,00 zł
21. Inne 15,00 zł 130,00 zł
22. Prądy (z pozycji 1 - 4) + VACCUM  BTL -  podciśnieniowa stymulacja zabiegu (Ochota) 5,00
ULTRADŹWIĘKI
23. Ultradźwięki 15,00 zł 130,00 zł
24. Fonoforeza 15,00 zł 130,00 zł
MAGNETOTERAPIA
25. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości - Magnetronic 15,00 zł 130,00 zł
26. Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls 15,00 zł 130,00 zł
27. Diatermia krótkofalowa DKF 15,00 zł 130,00 zł
28. Pole magnetyczne  n/c. w technologii FMF- FMF technologia skoncentrowanego pola megnetycznego 20,00 zł 170,00 zł
KRIOTERAPIA
29. Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu 20 zł/3 min 180,00 zł
KINEZYTERAPIA
30. Masaż limfatyczny mechaniczny, dotyczy placówki na Ursusie 20 zł/15 min 180,00 zł
31. Ćwiczenia bierne 25 zł/15 min 200,00 zł
32. Ćwiczenia czynno - bierne i wspomagane 25 zł/15 min 200,00 zł
33. Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15 zł/15 min 130,00 zł
34. Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15 zł/15 min 130,00 zł
35. Ćwiczenia czynne wolne i czynne wolne oporowe 20 zł/20 min 180,00 zł
36. Ćwiczenia na przyrządach 20 zł/20 min 180,00 zł
37. Ćwiczenia instruktażowe 20 zł/20 min 180,00 zł
38. Ćwiczenia izometryczne 30 zł/20min 280,00 zł
39. Ćwiczenia grupowe (grupy do 6 osób) 15 zł/30 min 130,00 zł
40. Wyciągi 10 zł/20 min 80,00 zł
41. Kinesiotaping mały 35,00 zł 315,00 zł
42. Kinesiotaping duży 45,00 zł 400,00 zł
43. Ćwiczenia samowspomagane 15 zł/15 min 130,00 zł
INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM METODAMI SPECJALNYMI
44. Terapia manualna (schorzenia kręgosłupa) 70 zł/30 min 630,00 zł
45. Terapia indywidualna metodami specjalnymi 60zł/30 min 540,00 zł
75zł/40 min 675,00 zł
PAKIETY RABATOWE
46. 1 x terapia indywidualna 30 min + 2 x zabieg fizykalny 85,00 zł
47. 1 x terapia indywidualna 30 min + 1 x fala uderzeniowa SWT  105,00 zł
48. Mały pakiet terapeutyczny (5 x terapia indywidualna 30 min + 10 x fizykoterapia) 400,00 zł
49. Duży pakiet terapeutyczny (10 x terapia indywidualna 30 min + 20 x fizykoterapia) 700,00 zł
50. Fala SWT + ultradźwięki 70,00 zł Pakiet 5 zabiegów 300,00 zł
51. Fala SWT + ultradźwięki + krioterapia 80,00 zł Pakiet 5 zabiegów 360,00 zł
52. Fala SWT + krioterapia 75,00 zł Pakiet 5 zabiegów 320,00 zł
53. Świadczenia udzielane w pokoju jednoosobowym  20 zł
REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ  FALĄ UDERZENIOWĄ RSWT (cellulit, rozstępy)
LP. NAZWA USŁUGI Cena jednostkowa usługi [zł] Cena pakietu        (5 zabiegów) [zł]
54. Uda przód lub tył 250,00 zł 1 100,00 zł
55. Uda całe 400,00 zł 1 800,00 zł
56. Pośladki 250,00 zł 1 100,00 zł
57. Łydki 200,00 zł 700,00 zł
58. Ramiona 200,00 zł 700,00 zł
REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ  FALĄ UDERZENIOWĄ + KRIOTERAPIA
59. Uda przód lub tył + krioterapia 290,00 zł 1 250,00 zł
60. Uda całe + krioterapia 440,00 zł 1 950,00 zł
61. Pośladki + krioterapia 290,00 zł 1 250,00 zł
62. Łydki + krioterapia 240,00 zł 850,00 zł
63. Ramiona + krioterapia 240,00 zł 850,00 zł
REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ  KRIOTERAPIĄ
64. Uda 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
65. Pośladki 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
66. Pośladki 2x6 min 50,00 zł 200,00 zł
67. Łydki  2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
68. Ramiona 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Tabela 13. Cennik usług sterylizacyjnych
LP. NAZWA USŁUGI Cena jednostkowa
usługi [zł]
1. Pojedyncze narzędzie 4,50 zł
2. Zestaw narzędzi 1 - 5 7,00 zł
3. Zestaw narzędzi 5 - 10 9,00 zł
4. Pakiet zabiegowy 30 x 20 11,00 zł
5. Pakiet zabiegowy powyżej 30 x 20 22,00 zł
6. Pakiet bielizny operacyjnej 16,50 zł
7. Materiał opatrunkowy do 10 gazików 4,50 zł
8. Materiał opatrunkowy 10 - 30 gazików 7,50 zł
9. Materiał opatrunkowy powyżej 30 gazików 9,00 zł
Tabela 14. Badania endoskopowe
LP. NAZWA USŁUGI  Cena jednostkowa
usługi [zł]
1. Gastroskopia 200,00 zł
2. Znieczulenie do gastroskopii 200,00 zł
3. Kolonoskopia 320,00 zł
4. Znieczulenie do kolonoskopii 200,00 zł
5. Sigmoidoskopia 220,00 zł
6. Polipectomia 120,00 zł
7. Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
8. Test na Helicobakter pylori 20,00 zł
9. Omówienie wyniku badania histopatologicznego 50,00 zł
10. Kwalifikacja do zabiegu endoskopowego 50,00 zł
Tabela 15. Flebologia, leczenie układu żylnego
LP. NAZWA USŁUGI Cena jednostkowa
usługi [zł]
1. Laserowe zamykanie naczynek/pajączek od 150,00 zł
Tabela 16. Myjnia samochodowa parowa
LP.     NAZWA USŁUGI Małe samochody Średnie samochody Busy
1.      Mycie podstawowe (nadwozie, progi, felgi) 24,00 zł 28,00 zł 34,00 zł
2.      Odkurzanie wnetrza (fotele, bagażnik) 20,00 zł 24,00 zł 28,00 zł
3.      Pakiet mycie i odkurzanie 40,00 zł 45,00 zł 58,00 zł
4.      Czyszczenie wnętrznych elementów plastikowych 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
5.      Mycie szyb wewnątrz 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
6.      Nabłyszczanie i kosmetyka opon 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
7.      Nabłyszczanie, konserwacja karoserii 10,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Pakiet Taxi
8.      Pakiet mycie i odkurzanie 35,00 zł 45,00 zł
Pranie tapicerki
9.      Pranie tapicerki - fotel 1 szt. 40,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
10.    Pranie tapicerki - kanapa 60,00 zł 67,00 zł 72,00 zł
11.    Pranie tapicerki - podłoga 62,00 zł 72,00 zł 82,00 zł
12.    Pranie tapicerki - podsufitka* 56,00 zł 66,00 zł 74,00 zł
13.    Pranie tapicerki - drzwi 1 szt.* 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
14.    Pranie tapicerki - bagażnik  42,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
15.    Pranie kompletne** 300,00 zł  350,00 zł 400,00 zł
 * usługa na życzenie klienta, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiału  
 ** w cenę prania kompletnego wliczone jest mycie podstawowe auta
 Pranie dywanów***
16.     Pranie dywanów i wykładzin dywanowych                                                          10 zł/m2
17.     Pranie foteli                                                                                       od 40,00 zł do 80,00 zł/szt.
18.     Pranie kanap, sof, wersalek                                                               od 70,00 zł do 150,00 zł/szt.
19.     Pranie narożników                                                                            od 70,00 zł do 140,00 zł/szt.
20.     Pranie krzeseł, puf                                                                               od 8,00 zł do 20,00 zł/szt.
21.     Pranie materacy                                                                                 od 40,00 zł do 80,00 zł/szt.
22.     Usługa dojazdowa w obrębie dzielnic: Ochoty, Śródmieścia, Ursusa i Woli             20,00 zł
*** Minimalna kwota zamówienia przy praniu dywanów u klienta w domu - 80,00 zł (usługa dotyczy dzielnicy Ochota, Śródmieście, Ursusa i Woli)
Tabela 17. Parking dla samochodów osobowych
LP.     NAZWA USŁUGI                                                                                                      CENA
 1.      Pierwsza godzina parkowania                                                                                   5,00 zł
 2.      Kolejna godzina parkowania                                                                                     4,00 zł
 3.      Opłata za utratę biletu parkingowego                                                                        60,00 zł
Tabela 18. Cennik medycyny estetycznej
LP. NAZWA USŁUGI CENA* 
1. Konsultacja lekarska 150 zł
2. Konsultacja lekarska w dniu zabiegu wliczona w cenę
zabiegu
3. Konsultacja kosmetologiczna bezpłatna
4. Wizyta kontrolna po zabiegu  bezpłatna
5. Chirurgiczne usunięcie zmiany od 150,00 zł
6. Zdjęcie szwów 50,00 zł
Toksyna botulinowa - preparat Azzalure - usuwanie zmarszczek (w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna)
7. 1 okolica (np. lwia zmarszczka) 600,00 zł
8. 2 okolice (np. całe czoło) lub (np. lwia zmarszczka i kurze łapki) 800,00 zł
9. 3 okolice (np. całe czoło + kurze łapki) 900,00 zł
Leczenie nadmiernej potliwości - preparat Azzalure toksyna botulinowa typu A, (z zastosowaniem znieczulenia, cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu)
10. Dłonie od 1200 zł
11. Stopy od 1200 zł
12. Pachy od 1200 zł
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym- preparat: REVANESSE - ULTRA, KISS, CROMA – Princess  RICH, VOLUME, FILLER
(z zastosowaniem znieczulenia, cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu)
13. Dolina łez, cienie pod oczami 900 zł
14. Powiększanie, konturowanie ust 1000 zł
15. Zmarszczki głębokie i bruzdy 1000 zł
16. Wolumetria twarzy od 1200 zł
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym- preparat: Stylage Lips, Stylage M, Stylage XL , (z zastosowaniem znieczulenia, cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu)
17. Dolina łez, cienie pod oczami 1 300,00 zł
18. Powiększanie, konturowanie ust 1 300,00 zł
19. Zmarszczki głębokie i bruzdy  1 200, 00 zł 
20. Wolumetria twarzy od 1600,00 zł
Lipoliza iniekcyjna - preparat Dermastabilon, (w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna),
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
21. Podbródek  (1 ampułka) 250 zł 1 ampułka
22. Ramiona (1-2 ampułki) 250 zł 1 ampułka
23. Uda wewnętrzne (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
24. Uda zewnętrzne (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
25. Biodra (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
26. Pośladki  (2-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
27. Brzuch (2-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Mezoterapia igłowa KOKTAJLE (z zastosowaniem znieczulenia),
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
28. Okolice oczu 200-400 zł
29. Skóry owłosionej głowy, włosów 200-1200 zł
30. Twarz 350-850 zł
31. Szyja 300-600 zł
32. Twarz, szyja 500-1200 zł
33. Dłonie 380-500 zł
34. Twarz, szyja, dekolt 600-1400 zł
Mezoterapia igłowa nieusieciowanym kwasem hialuronowym (z zastosowaniem znieczulenia):
35. Okolice oczu 300,00 zł
36. Twarz 500,00 zł
37. Szyja 500,00 zł
38. Twarz i szyja 900,00 zł
39. Dłonie 300,00 zł
40. Dekolt 500,00 zł
41. Twarz ,szyja, dekolt 1 000,00 zł
Mezoterapia igłowa preparat Stylage HYDRO:
42. Twarz 1 000,00 zł
43. Szyja 1 000,00 zł
44. Dekolt 1 000,00 zł
Mezoterapia igłowa antycellulitowa (z zastosowaniem znieczulenia),
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
45. Brzuch (2 -4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
46. Pośladki (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
47. Całe uda (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
48. Tył uda i pośladki (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
49. Kuracja antycellulitowa (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Lipo Laser - odchudzanie i modelowanie sylwetki :
50. Lipo laser 20 min 150,00 zł
51. Lipo laser 30 min 175,00 zł
52. Lipo laser 40 min 200,00 zł
53. Lipo laser 50 min 225,00 zł
54. Lipo laser 60 min 250,00 zł
RF- radiofrekwencja  - odmładzanie za pomocą fal radiowych:
55. RF 20 min 150,00 zł
56. RF 30 min 175,00 zł
57. RF 40 min 200,00 zł
58. RF 50 min 225,00 zł
59. RF 60 min 250,00 zł
Laseroterapia - Laser Frakcyjny CO2 (z zastosowaniem znieczulenia):
60. Twarz 1 200,00 zł
61. Podbródek - szyja 800,00 zł
62. Ramiona  1 000,00 zł
63. Brzuch 1 200,00 zł
64. Pośladki 800,00 zł
65. Uda 800,00 zł
Laser Frakcyjny CO2 - blizny, rozstępy, przebarwienia, pojedyńcze zmiany skórne (brodawki/kurzajki), (z zastosowaniem znieczulenia):
66. Usuwanie blizn 300-1200 zł
67. Usuwanie rozstępów 300-1200 zł
68. Usuwanie pojedyńczych brodawek/kurzajek 100-300 zł
**Nici liftingujące:
**MONO NITKI (cena jednej nitki):
69. Czoło (5-10 nitek) 70,00 zł
70. Kurze łapki (10-15 nitek) 70,00 zł
71. Zmarszczki palacza (około 6 nitek) 70,00 zł
72. Odbudowa policzków (8-16 nitek) 70,00 zł
73. Dekolt (10-20 nitek) 70,00 zł
74. Szyja (około 10 nitek) 70,00 zł
75. Ramiona (motylki) (około 10 nitek) 70,00 zł
76. Uda (opadanie skóry na kolanach) (około 15 nitek) 70,00 zł
77. Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek) 70,00 zł
78. Nos (unoszenie koniuszka, wysmuklanie (4-6 nitek) 70,00 zł
**SCREW NITKI (cena jednej nitki):
79. Uniesienie brwi (około 10 nitek) 100,00 zł
80. Mini lifting (około 20 nitek) 100,00 zł
81. Lifting policzków (około 10 nitek) 100,00 zł
**BARBY NITKI (cena jednej nitki):
82. Mini lifting (opadające policzki/chomiki) (4-8 nitek) 450,00 zł
83. Lifting policzków (około 4 nitki) 450,00 zł
84. Szyja (8-12 nitek) 450,00 zł
85. Podbródek (4-6 nitek) 450,00 zł
86. Ramiona (motylki) (około 10 nitek) 450,00 zł
87. Uda (opadanie skóry na kolanach) (10-20 nitek) 450,00 zł
88. Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek) 450,00 zł
89. Brzuch (12-30 nitek) 450,00 zł
90. Pośladki (10-20 nitek) 450,00 zł
91. Poprawianie owalu twarzy (4-10 nitek) 450,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - preparat BDAsthetic
92. Osocze bogatopłytkowe -  (twarz, szyja, dekolt - trzy okolice) 600,00 zł
93. Osocze bogatopłytkowe - owłosionej skóry głowy, włosów 600,00 zł
94. Osocze bogatopłytkowe (inne wybrane trzy okolice) 600,00 zł
Atelokolagen typu I - LINERASE
95. Twarz, szyja, dekolt, dłonie (1 ampułka) 1 250,00 zł
96. Terapia blizn  (1 ampułka)  1 200,00 zł
Ginekologia estetyczna
97. Labioplastyka chirurgiczna 3 800,00 zł
98. Nieinwazyjny lifting krocza 1 nić 2 500,00 zł
99. Nieinwazyjny lifting krocza 2 nici 4 000,00 zł
100. Osocze bogatopłytkowe miejsc intymnych 800,00 zł
101. Powiększanie punktu G 2 200,00 zł
102. Rewitalizacja warg sromowych Desirial 1 ml 2 800,00 zł
103. Rewitalizacja warg sromowych Desirial 2 ml 3 800,00 zł
104. Wypełnianie warg sromowych Desirial 1 ml 2 800,00 zł
105. Wypełnianie warg sromowych Desirial 2 ml 3 800,00 zł
106. Usuwanie znamion skórnych z okolic sromu (brodawki, naczyniaki) od 500,00 zł
107. Usuwanie/redukcja blizn po nacięciu krocza 500,00 zł
108. Usuwanie/redukcja blizn po cięciu cesarskim 500,00 zł
Laserowa ginekologia estetyczna:
109. Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu 1 200,00 zł
110. Kolejne zabiegi 1 000,00 zł
111. Laserowe obkurczanie pochwy (rewitalizacja) 1 400,00 zł
112. Kolejne zabiegi 1 200,00 zł
Laserowa ginekologia estetyczna w ramach GROUPON
113. Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu 999,99 zł
114. Laserowe obkurczanie pochwy (rewitalizacja) 1 299,99 zł
Laserowa urologia:
115. Laserowe leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego u mężczyzn 400,00 zł
116. Pakiet 5 zabiegów 1 800,00 zł
Tabela 19. Cennik zabiegów kosmetologicznych
1. Oczyszczanie manualne  70,00 zł
2. Maska wyciszająca 20,00 zł
3. Oczyszczanie manualne + maska 80,00 zł
4. Masaż twarzy, szyi i dekoltu  60,00 zł
Zabiegi profesjonalne - Selvert Thermal 1 okolicy (twarz lub szyja lub dekolt)
5. Zabieg do cery naczynkowej  250,00 zł
6. Zabieg odżywczo - odnawiający 280,00 zł
7. Zabieg do cery dojrzałej 280,00 zł
8. Zabieg odnawiajacy do cery tłustej 250,00 zł
Peelingi mechaniczne 1 okolicy (twarz lub szyja lub dekolt) :
9. Peeling kawitacyjny 49,00 zł
10. Peeling kawitacyjny + maska  80,00 zł
11. Peeling kawitacyjny + maska + ampułka 130,00 zł
12. Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu

100,00 zł

13. Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu + ampułka

130,00 zł

14. Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu + maska

120,00 zł

15. Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu + ampułka + maska

150,00 zł

Peelingi chemiczne 1 okolica (twarz lub szyja lub dekolt):
16.  Peeling migdałowy 200,00 zł
17. Pakiet 2 zabiegi peeling migdałowy 350,00 zł
18. Pakiet 3 zabiegi peeling migdałowy 450,00 zł
19. Peeling glikolowy 200,00 zł
20. Pakiet 2 zabiegi peeling glikolowy 350,00 zł
21. Pakiet 3 zabiegi peeling glikolowy 450,00 zł
22. Kwas pirogronowy  200,00 zł
23. Pakiet 2 zabiegi kwas pirogronowy 350,00 zł
24. Pakiet 3 zabiegi kwas pirogronowy 450,00 zł
25. Peeling enzymatyczny 120,00 zł
26. Ferulac peel - kwas ferulowy  300,00 zł
27. Pakiet 2 zabiegi ferulac peel 450,00 zł
28. Pakiet 3 zabiegi ferulac peel 750,00 zł
29. Peeling azelainowy 20% 250,00 zł
30. Pakiet 2 zabiegi peeling azelainowy 20%  350,00 zł
31. Pakiet 3 zabiegi peeling azelainowy 20% 450,00 zł
32. Peeling azelainowy 30% 250,00 zł
33. Pakiet 2 zabiegi peeling azelainowy 30%  350,00 zł
34. Pakiet 3 zabiegi peeling azelainowy 30% 450,00 zł
35. Peeling askorbinowy 20% 250,00 zł
36. Pakiet 2 zabiegi peeling askorbionowy 20% 350,00 zł
37. Pakiet 3 zabiegi peeling askorbionowy 20% 450,00 zł
38. Peeling askorbinowy 40% 250,00 zł
39. Pakiet 2 zabiegi peeling askorbionowy 40% 350,00 zł
40. Pakiet 3 zabiegi peeling askorbionowy 40% 450,00 zł
41. Peeling laktobionowy 20% 250,00 zł
42. Pakiet 2 zabiegi peeling laktobionowy 20% 350,00 zł
43. Pakiet 3 zabiegi peeling laktobionowy 20% 450,00 zł
44. Peeling laktobionowy 40% 250,00 zł
45. Pakiet 2 zabiegi peeling laktobionowy 40% 350,00 zł
46. Pakiet 3 zabiegi peeling laktobionowy 40% 450,00 zł
47. Peeling glikolowy 50% 250,00 zł
48. Pakiet 2 zabiegi peeling glikolowy 50% 350,00 zł
49. Pakiet 3 zabiegi peeling glikolowy 50% 450,00 zł
50. Peeling glikolowy 70% 250,00 zł
51. Pakiet 2 zabiegi peeling glikolowy 70% 350,00 zł
52. Pakiet 3 zabiegi peeling glikolowy 70% 450,00 zł
Peelingi medyczne 1 okolicy (twarz lub szyja lub dekolt):
53. Peeling TCA 10%  250,00 zł
54. Peeling TCA 20% 275,00 zł
55. Peeling TCA 30% 300,00 zł
Oksybrazja:
56. Twarz + maska 100,00 zł
57. Twarz, szyja, dekolt 160,00 zł
58. Dekolt 50,00 zł
59. Plecy 160,00 zł
60. Nogi 200,00 zł
61. Oksybrazja Pakiet: 3 zabiegi (twarz + maska) 250,00 zł
62. Oksybrazja Pakiet: 5 zabiegów (twarz + maska) 350,00 zł
Sonoforeza:
63. Twarz 49,00 zł
64. Twarz, szyja, dekolt 130,00 zł
Pakiety - twarz
65. Sonoforeza + krem i mikrodermabrazja 129,00 zł
66. Sonoforeza  + krem i peeling kawitacyjny 119,00 zł
67. Sonoforeza  + krem i oksybrazja 119,00 zł
Mezoterapia bezigłowa z aktywną ampułką:
68. Okolice oczu 100,00 zł
69. Twarz 200,00 zł
70. Twarz, szyja 250,00 zł
71. Twarz, szyja, dekolt 300,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa z aktywną ampułką (w znieczuleniu):
72. Okolice oczu 130,00 zł
73. Twarz 180,00 zł
74. Szyja 180,00 zł
75. Twarz, szyja 350,00 zł
76. Dekolt 180,00 zł
77. Dłonie 150,00 zł
78. Twarz, szyja, dekolt 450,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa - terapia dla skóry naczynkowej (w znieczuleniu)
79. Okolice oczu 120,00 zł
80. Twarz 180,00 zł
81. Szyja 180,00 zł
82. Twarz, szyja 340,00 zł
83. Dekolt 180,00 zł
84. Twarz. szyja, dekolt 480,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa antycellulitowa (w znieczuleniu), (cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
85. Brzuch (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
86. Pośladki (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
87. Całe uda (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
88. Tył uda i pośladki (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
89. Kuracja antycellulitowa (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Liposukcja ultradźwiękowa + dermomasażer:
90. Ramiona 120,00 zł
91. Cały brzuch 180,00 zł
92. Pośladki 140,00 zł
93. Całe uda 180,00 zł
94. Łydki 120,00 zł
Maska (nawilżająca, przeciwzmarszczkowa, przeciwtrądzikowa, łagodząca):
95. Twarz 50-150
96. Twarz, szyja, dekolt od 150
IPL - usuwanie owłosienia :
KOBIETA MĘŻCZYZNA
97. Górna warga (wąsik) 50,00 zł 100,00 zł
98. Broda 50,00 zł 100,00 zł
99. Cała twarz 100,00 zł 160,00 zł
100. Szyja 50,00 zł 80,00 zł
101. Pachy 100,00 zł 150,00 zł
102. Ramiona 80,00 zł 120,00 zł
103. Przedramiona 80,00 zł 120,00 zł
104. Całe ręce 120,00 zł 200,00 zł
105. Klatka piersiowa 100,00 zł 200,00 zł
106. Plecy 150,00 zł 300,00 zł
107. Bikini płytkie 80,00 zł
108. Bikini głębokie 100,00 zł
109. Uda 200,00 zł 300,00 zł
110. Łydki 100,00 zł 200,00 zł
111. Całe nogi 250,00 zł 450,00 zł
IPL - terapia zmian naczyniowych i poprawa krążenia:
112. Cała twarz 300,00 zł
113. Policzki 150,00 zł
114. Czoło    50,00 zł
115. Broda 50,00 zł
116. Szyja 50,00 zł
117. Dekolt 100,00 zł
118. Grzbiet dłoni 50,00 zł
119. Twarz, szyja , dekolt 400,00 zł
120. Pajączki kończyn dolnych 400,00 zł
IPL - zmniejszanie przebarwień skóry:
121. Cała twarz 250,00 zł
122. Policzki 100,00 zł
123. Czoło 100,00 zł
124. Broda 50,00 zł
125. Szyja 50,00 zł
126. Dekolt 200,00 zł
127. Grzbiet dłoni 150,00 zł
128. Twarz, szyja , dekolt 350,00 zł
IPL - terapia zmian trądzikowych:
129. Cała twarz 150,00 zł
130. Policzki 50,00 zł
131. Czoło    50,00 zł
132. Broda 50,00 zł
133. Szyja 50,00 zł
134. Dekolt 100,00 zł
135. Plecy 150,00 zł
136. Twarz, szyja , dekolt 200,00 zł
Fotoodmładzanie:
137. Cała twarz 150,00 zł
138. Szyja 120,00 zł
139. Dekolt 120,00 zł
140. Twarz i szyja  170,00 zł
141. Twarz, szyja, dekolt 220,00 zł
142. Dłonie 60,00 zł
143. Dłonie + przebarwienia 150,00 zł
Sauna Infrared:
144. 1 zabieg 40 min 20,00 zł
145. Pakiet: 3 zabiegi 49,99 zł
146. Pakiet: 6 zabiegów 99,99 zł
Inne:
147. Ampułka 50,00 zł
148. Ampułka z 2% kwasem hialuronowym  80,00 zł
149. Autologic krem 200,00 zł
150. Autologic krem z osoczem bogatopłytkowym 350,00 zł
151. Terproline EGF 30 ml 85,00 zł
152. Terproline Eyes&Lips cream 15 ml 110,00 zł
153. Nutritime Plus face cream 50 ml 85,00 zł
154. Synchrovit Face cream 50 ml 120,00 zł
155. Sunwards extreme face  100,00 zł
156. Tonik Peel Mission 100,00 zł
157. Mesoboost Capillar Home Edition 30 ml 200,00 zł
158. Bon upominkowy  50,00 zł
159. Bon upominkowy  100,00 zł
160. Bon upominkowy  200,00 zł
Kuracja domowa RevitaLash:
161. Revitalash Advanced 2 ml - odżywka stymulująca wzrost rzęs 250,00 zł
162. Revitalash Advanced 3,5 ml - odżywka stymulująca wzrost rzęs 330,00 zł
163. Nouriche 3,75 ml - odżywcza suplementacja  240,00 zł
164. Tusz do rzęs RevitaLash Volumizing Mascara 7,39 ml 80,00 zł
Laser biostymulacyjny:
165. 1 zabieg od 1 -5 min 15,00 zł
166. 1 zabieg od 5-10 min  25,00 zł
167. 1 zabieg  od 10-15 min 35,00 zł
168. 1 zabieg od 15-20 min 45,00 zł
Pakiety zabiegów laserem biostymulacyjnym:
169. 2 zabiegi od 1-5 min 26,00 zł
170. 2 zabiegi od 5 - 10 min  40,00 zł
171. 2 zabiegi od 10 - 15 min 55,00 zł
172. 2 zabiegi od 15 - 20 min 70,00 zł
173. 3 zabiegi od 1 - 5 min 36,00 zł
174. 3 zabiegi od 5 - 10 min 52,00 zł
175. 3 zabiegi od 10 - 15  min 70,00 zł
176. 3 zabiegi od 15 - 20 min  90,00 zł
Manicure:
177. Manicure 50,00 zł
178. Manicure + pomalowanie  60,00 zł
179. Malowanie paznokci  20,00 zł
180. Manicure męski 40,00 zł
181. Manicure hybrydowy SCHELAC 90,00 zł
182. Usuwanie hybrydy 15,00 zł
183. Masaż dłoni 30,00 zł
Stylizacja paznokci - metoda żelowa
184. Założenie żeli 150,00 zł
185. Założenie żeli + hybryda 210,00 zł
186. Uzupełnienie żeli 110,00 zł
187. Uzupełnienie żeli + hybryda 160,00 zł
188. Naprawa jednego paznokcia - żel 15,00 zł
Pedicure:
189. Pedicure  90,00 zł
190. Pedicure + pomalowanie  110,00 zł
191. Malowanie paznokci  30,00 zł
192. Pedicure męski 110,00 zł
193. Pedicure hybrydowy SCHELAC 130,00 zł
194. Usuwanie hybrydy 15,00 zł
Pedicure kwasowy (CALLUS PEEL):
195. Pedicure kwasowy 140,00 zł
196. Pedicure kwasowy z pomalowaniem 160,00 zł
197. Pedicure kwasowy hybrydowy 220,00 zł
Pakiety promocyjne:
198. Manicure + pedicure + malowanie 140,00 zł
199. Manicure hybrydowy SCHELAC + pedicure hybrydowy SCHELAC 210,00 zł
Henna:
200. Regulacja brwi 10,00 zł
201. Henna rzęsy 15,00 zł
202. Henna brwi 15,00 zł
203. Komplet (Henna rzęsy i brwi + regulacja brwi) 40,00 zł
Rzęsy:
204. Założenie rzęs 200,00 zł
205. Uzupełnienie 150,00 zł
206. Usunięcie sztucznych rzęs 60,00 zł
Opalanie natryskowe SunFx:
207. Całe ciało 100,00 zł
208. Połowa ciała 50,00 zł
Wizaż:
209. Makijaż dzienny 100,00 zł
210. Makijaż wieczorowy 150,00 zł