SZPZLO Warszawa-Ochota

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

October 8th SZPZLO \ AKTUALNOŚCI  

 alt

Mamy zaszczyt poinformować iż, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota przeszedł pozytywnie procedury audytu w dziedzinie akredytacji Ministra Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy, nakierowane na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki. Akredytacja jest wyróżnieniem nadanym przez Radę Akredytacyjną, z uwagi na jakość jednostki podstawowej opieki zdrowotnej. Potwierdzeniem przyznania statusu jednostki akredytowanej jest certyfikat akredytacyjny wystawiany przez Radę Akredytacyjną na określony okres czasu. Stanowi on dowód, iż jednostka pomyślnie przeszła proces oceny, cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

certyfikat akredytacyjny