Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Wynajem Powierzchni/Nieruchomości

13.03.2024 r.
Wynajem powierzchni użytkowej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Sosnkowskiego18,   02-495 Warszawa

Ogłoszenie o wynajmie powierzchi użytkowej
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www  podmiotu leczniczego
i m. st. Warszawy: 13.03.2024 r. – 27.03.20202431.01.2024 r
Wynajem powierzchni użytkowej w Centrum Medycznym Raszyn ul. Poniatowskiego 18a w Raszynie
Ogłoszenie o wynajmie powierzchi użytkowej
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www  podmiotu leczniczego i m. st. Warszawy: 31.01.2024 r. – 14.02.2024 r.


28.09.2023
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

prywatna praktyka lekarska - gabinet stomatologiczny

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www  podmiotu leczniczego i m. st. Warszawy: 28.09.2023 r. – 12.10.2023 r.20.07.2023
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Informacja o funkcjonowaniu gabinetu - dobór aparatów słuchowych w tej samej lokaliacji

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www podmiotu leczniczego i m. st. Warszawy: 20.07.2023 r. – 04.08.2023 r.
20.07.2023
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dobór aparatów słuchowych

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www podmiotu leczniczego i m. st. Warszawy: 20.07.2023 r. – 04.08.2023 r.16.06.2023
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Prywatna praktyka lekarska - gabinet stomatologiczny - 1
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www podmiotu leczniczego i m. st. Warszawy: 16.06.2023 r. – 30.06.2023 r.


16.06.2023
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Prywatna praktyka lekarska - gabinet stomatologiczny - 2
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www podmiotu leczniczego i m. st. Warszawy: 16.06.2023 r. – 30.06.2023 r.27.04.2023
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na działalność biurową
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 27.04.2023r. do 11.05.202309.02.2023
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Gabinet dietetyka
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 08.02.2023r. do 22.02.202330.12.2022
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Prywatna praktyka lekarska w zakresie okulistyki
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 30.12.2022r. do 13.01.2023
 04.11.2022
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - WOJCIECHOWSKIEGO 58
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota oraz na stronie www podmiotu leczniczego i m. st. Warszawy: 04.11 – 19.11.202212.07.2022r.
Nieruchomość przeznaczona do najmu:
Raszyn, ul. Poniatowskiego 18A
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 12.07.2022r. do 26.07.2022


27.06.2022r.

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Gabinet badania słuchu
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 27.06.2022r. do 11.07.202207.06.2022r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Gabinet badania słuchu
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 07.06.2022r. do 21.06.2022 30.03.2022r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działalność usługowa - punkt optyczny
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 30.03.2022r. do 13.04.2022 
 11.01.2022 r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
- Powierzchnia na 2 nośniki informacji - Sanocka 6
- Powierzchnia na nośnik informacji - Sosnkowskiego 18
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 01.02.2022r. do 31.01.2025 15.10.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania


20.09.2021 r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dobór aparatów słuchowych
Informacja dla oferentów
Formularz ofertowy
OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W OKRESIE 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA, t.j DO DNIA 05.10.2021 WŁĄCZNIE DO GODZ 15:00
 

17.08.2021 r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przeznaczona do najmu 120,16 m2

Ogłoszenie o najmie powierzchni 120,16 m2 ul. Skarżyńśkiego 1

Formularz ofertowy 120,16 m2
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 17.08.2021 do 31.08.2021 r.

Protokół

Informacja o wyniku konkursu ofert - Skarżyńskiego 1

17.08.2021 r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona do najmu 135m2
Ogłoszenie o najmie powierzchni 135m2 ul. Szczęśliwicka 36
Formularz ofertowy 135m2

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 17.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Informacja o wyniku konkursu ofert -  ul. Szczęśliwicka 36
Protokół
 

 

9.11.2020
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Pod pawilon handlowy - sprzedaż artykułów spożywczych i warzyw
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 09.11.2020 do 23.11.202008.10.2020

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Gabinet neurologopedyczny (najem na godziny)
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 08.10.2020 do 22.10.202021.08.2020r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dobór aparatów słuchowych

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 21.08.2020r. do 04.09.2020r.


01.07.2020r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Prywatna praktyka lekarska - gabinet stomatologiczny

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 02.07.2020r. do 17.07.2020r.01.07.2020r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Prywatna praktyka lekarska - gabinet stomatologiczny

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 02.07.2020r. do 17.07.2020r.31.12.2019r.

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na parterze - Wojciechowskiego 58
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 31.12.2019r. do 14.01.2020r.

11.12.2019r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Gabinet rehabilitacji - Sanocka 6

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 11.12.2019 do 27.12.2019


10.09.2019r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na baner wyborczy - Kaliska 24
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 01.09.2019r. do 15.09.2019r.

10.09.2019r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na baner wyborczy - Sanocka 6
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 01.09.2019r. do 15.09.2019r.

10.09.2019r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na baner wyborczy - Skarżyńskiego 1
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 01.09.2019r. do 15.09.2019r.

10.09.2019r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na baner wyborczy - Sosnkowskiego 18
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 01.09.2019r. do 15.09.2019r.

10.09.2019r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na baner wyborczy - Wojciechowskiego 58
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 01.09.2019r. do 15.09.2019r.

18.04.2019r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
działalność usługowa punkt optyczny

termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota: od 18.04.2019 do 02.05.2019


18.03.2019r
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
zamieszczenie banerów informacyjnych na ogrodzeniu i elewacji Przychodni  przy ul.Szczęśliwickiej 36

termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota: od 18.03.2019 do 31.03.2019


18.03.2019r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Powierzchnia na elewacji budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Skarżyńskiego 1

termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota: od 18.03.2019 do 31.03.2019


04.01.2019r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
zamieszczenie banerów informacyjnych na ogrodzeniu Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul.Sosnkowskiego 18

termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota: od 02.01.2019 do 16.01.201927.11.2018r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działalność handlowa-sprzedaż produktów pszczelarskich
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 27.11.2018r. do 10.12.2018r..

 21.11.2018r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działalność usługowa punkt optyczny
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 19.11.2018r. do 01.12.2018r..

 


10.10.2018r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zamieszczenie banerów informacyjnych na ogrodzeniu
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 01.10.2018r. do 21.10.2018r.

29.08.2018r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Ogłoszenie o najmie powierzchni - ul.Sosnkowskiego 18
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 29.08.2018r. do 12.09.2018r.


23.08.2018r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Ogłoszenie o najmie powierzchni - ul.Szczęśliwicka 36
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.


23.08.2018r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Ogłoszenie o najmie powierzchni ul. Sosnkowskiego 18
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.


18.07.2018r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Wzór oferty - Szczęśliwicka
Ogłoszenie
Ogłoszenie o najmie powierzchni - ul.Szczęśliwicka 36
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 17.07.2018r. do 31.07.2018r.
Rozstrzygnięcie
Protokół


​18.07.2018r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Oferta
Ogłoszenie
Ogłoszenie o najmie powierzchni ul. Skarżyńskiego 1
termin wywieszenia informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 17.07.2018r. do 31.07.2018r.
Rozstrzygnięcie
​Protokół


26.06.2018r.

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Informator dla oferentów
Oferta
Ogłoszenie o najmie powierzchni ul. Skarżyńskiego 1
Ogłoszenie
Projekt umowy
Założenie konkursu ofert
Zarządzenie
Ogłoszenie
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 26.06.2018r. do 11.07.2018r.

26.06.2018r.

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Informator dla oferenta
Oferta
Ogłoszenie o najmie powierzchni ul. Szczęsliwicka 36
Ogłoszenie
Projekt umowy
Założenie konkursu ofert
Zarządzenie
OGŁOSZENIE - 12.07.2018r.
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 26.06.2018r. do 11.07.2018r.

24.04.2018
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działalność - gabinet masażu leczniczego - fizjoterapia
Termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 24.04..2018r. do 08.05.2018r.


25.10.2017
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Wywieszenie reklamy
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 30.10.2017r. do 14.11.2017r

22.09.2017
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Pod pawilon handlowy - sprzedaż artykułów spożywczych i warzyw
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 19.09.2017r. do 03.10.2017r.

07.07.2017
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
nieruchomość przeznaczona do najmu
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 07.07.2017r do 21.07.2017r
Zmiana terminu przyjmowania ofert

05.07.2017
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
prywatna praktyka lekarska - gabinet stomatologiczny
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 4.07.2017r do 18.07.2017r

30.06.2017
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
nieruchomość przeznaczona do najmu
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 29.06.2017r do 12.07.2017r

27.04.2017
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zamieszczenie banera informacyjnego na ogrodzeniu

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 26.04.2017r do 09.05.2017r

11.01.2017
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
działalność handlowa-sklep ze sprzętem rehabilitacyjno-ortopedycznym i medycznym
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 12.01.2017r do 26.01.2017r

29.11.2016
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

prywatna praktyka lekarska– okulistyczna
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 28.11.2016r do 12.12.2016r

15.11.2016
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
z przeznaczeniem na prowadzenie praktyki lekarskiej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 14.11.2016r do 29.11.2016r.

08.11.2016
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
prywatna praktyka lekarska – gabinet - ginekologiczno - położnicza
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 4.11.2016r do 18.11.2016r.

25.10.2016
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
działalność handlowa- sklep ze sprzętem rehabilitacyjno-ortopedycznym i medycznym
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 29.09.2016 r. do 14.10.2016 r

07.09.2016r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działalność terapeutyczna
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 07.09.2016 r. do 25.09.2016 r

21.04.2016r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

kaseton podświetlany na zewnątrz budynku 2 szt.
kaseton podświetlany na zewnątrz budynku 2 szt.krzyż apteczny – kaseton kloszowy 1 szt.

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 05.04.2016r. do 18.04.2016r.

05.04.2016r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

kaseton podświetlany na zewnątrz budynku 2 szt.
kaseton podświetlany na zewnątrz budynku 2 szt.krzyż apteczny – kaseton kloszowy 1 szt.

termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 05.04.2016r. do 18.04.2016r.

17.03.2016r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zamieszczenie banerów informacyjnych na ogrodzeniu Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 16.03.2016r do 30.03.2016r.

09.03.2016r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działalność handlowa – automat sprzedający artykuły spożywcze i napoje gorące
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 09.03.2016r do 23.03.2016r.

29.02.2016r.
Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Prywatna praktyka lekarska - gabinet stomatologiczny
termin wywieszania informacji w siedzibie SZPZLO Warszawa-Ochota od 26.02.2016r. do 11.03.2016r.

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.