Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Sosnkowskiego 18 (Ursus)


Adres:
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa

p.o. Kierownika Przychodni
lek. med. Małgorzata Okupny
 
Pielęgniarka Koordynująca:
Edyta Kosior
tel.: 22 662 60 36 do 38

Poradnia Terapii Uzależnienia                                               
od Alkoholu i Współuzależnienia                                         
tel.: 22 592 98 58                                                                          
+48 501 506 074
http://rota.szpzlo-ochota.pl/
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG) i USG

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(dla dorosłych i dzieci)

Telefon do rejestracji:
22 662 64 42, 22 662 60 36 - 38
kom.: +48 512 802 855
 
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dzieci zdrowe
tel.: 22 592 96 01

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dzieci chore
tel.: 22 662 75 20
kom.: +48 512 803 045
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (gabinet) Pielęgniarki/Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 +48 502 867 837
Poradnia Dermatologiczna 22 662-60-36 do 38 wew. 623
Poradnia Neurologiczna 22 662-60-36 do 38 wew. 625
Poradnia Reumatologiczna 22 662-60-36 do 38 wew. 633
Poradnia Chirurgii Ogólnej 22 662-60-36 do 38 wew. 617
Poradnia Okulistyczna 22 662-60-36 do 38 wew. 620
Poradnia Otorynolaryngologiczna 22 662-60-36 do 38 wew. 619
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 22 592 98 21
Pracownia RTG/USG    +48 509 537 888
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i  Młodzieży
Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG) i USG

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Adres:

ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 592 98 21
tel.: +48 517 322 387

Kierownik Oddziału:
Pani Justyna Łobacz - Specjalista Psychiatra


W oddziale prowadzona jest terapia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi jednostkami chorobowymi:
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe;
 • Zaburzenia nastroju;
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • Zaburzenia odżywiania;
 • Upośledzenia umysłowe;
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego;
 • Zaburzenia zachowania i emocji.
W ramach oddziału będą udzielane świadczenia:
 • obejmujące diagnostykę;
 • leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i psychotycznymi ze znacznymi zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego;
 • konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Pacjentami Oddziału są dzieci i młodzież potrzebująca kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.
Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży można zapisać pacjenta na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub lekarza szpitalnego oddziału psychiatrycznego
 

 

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa
tel.: +48 517 322 387


W ośrodku prowadzona jest terapia dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.
Jednostka przyjmować będzie pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:

 • Zaburzeń psychicznych;
 • Schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowe;
 • Zaburzeń nastroju;
 • Zaburzeń nerwicowych, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
 • Zaburzeń osobowości i zachowania;
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • Zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym;
 • Obserwacji w kierunku podejrzewanych zaburzeń umysłowych i osobowości;
 • Inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.
 W ośrodku pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów w zakresie:
 • Porady diagnostycznej;
 • Porady psychologicznej;
 • Sesji psychoterapii indywidualnej;
 • Sesji psychoterapii rodzinnej;
 • Sesji psychoterapii grupowej;
 • Sesji wsparcia psychospołecznego;
 • Wizyty, porady domowej lub środowiskowej.
 
W ośrodku kontynuować swoja terapię będą mogli również pacjenci, którzy opuścili szpital
i potrzebują psychoterapii. Skierowanie do ośrodka nie jest wymagane.
 
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.