Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Sosnkowskiego 18 (Ursus)


Adres:
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa

Kierownik Przychodni
Marcin Oleszek
 
Pielęgniarka Koordynująca:
Edyta Kosior
tel.: 22 662 60 36 do 38

 
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG) i Ultrasonografi (USG)Teleporady udzielane są przez SZPZLO  w godzinach pracy lekarzy określonych w  harmonogramach ich pracy i udostepnianych na stronie Zespołu w zakładkach odnoszących się do poszczególnych przychodni.

          

REGULAMIN UDZIELANIA TELEPORAD W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(dla dorosłych i dzieci)

Telefon do rejestracji:
22 822 32 21 do 25
 
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dzieci zdrowe
tel.: 22 592 96 01

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dzieci chore
22 822 32 21 do 25
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (gabinet) Pielęgniarki/Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 +48 502 867 837
Poradnia Dermatologiczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Neurologiczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Reumatologiczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Chirurgii Ogólnej 22 822 32 21 do 25
Poradnia Okulistyczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Otorynolaryngologiczna 22 822 32 21 do 25
   
Pracownia RTG/USG    +48 509 537 888
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Dermatologiczna
 
Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG) i USG

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 592 98 58


W ośrodku prowadzona jest terapia dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.
Jednostka przyjmować będzie pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:

 • Zaburzeń psychicznych;
 • Schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowe;
 • Zaburzeń nastroju;
 • Zaburzeń nerwicowych, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
 • Zaburzeń osobowości i zachowania;
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • Zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym;
 • Obserwacji w kierunku podejrzewanych zaburzeń umysłowych i osobowości;
 • Inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.
 W ośrodku pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów
w zakresie:
 • Porady diagnostycznej;
 • Porady psychologicznej;
 • Sesji psychoterapii indywidualnej;
 • Sesji psychoterapii rodzinnej;
 • Sesji psychoterapii grupowej;
 • Sesji wsparcia psychospołecznego;
 • Wizyty, porady domowej lub środowiskowej.
 
W ośrodku kontynuować swoja terapię będą mogli również pacjenci, którzy opuścili szpital i potrzebują psychoterapii.
Skierowanie do ośrodka nie jest wymagane.
 
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.