Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

O Nas

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota z siedzibą przy ul.Szczęśliwickiej 36 w Warszawie, to placówka z ponad 55-letnią tradycją. W swoich strukturach skupia 10 jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na rozległym terenie dzielnic: Ochoty, Ursusa oraz gminy Raszyn. Obejmuje opieką medyczną ponad 60 tysięcy pacjentów. Zespół posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych, w których zatrudnionych jest ponad 100 lekarzy.


SZPZLO Warszawa-Ochota udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w każdym przedziale wiekowym, w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; usług stomatologicznych i protetycznych; opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej; leczenia uzależnień; rehabilitacji i fizykoterapii leczniczej; diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Wiodącym celem naszego Zespołu jest utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych i promowanie zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pacjentów. Prowadzone są działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Od kilku lat realizowane są programy profilaktyczne i zdrowotne dla pacjentów, finansowane ze środków m.st. Warszawy i Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez wiele lat wydawany był bezpłatny kwartalnik pacjenta „Ochota na Zdrowie”.

Dążymy do zapewnienia godnych warunków i rozwoju na przyszłość. Aby wypełnić tę misję podjęto ogromny trud zmiany wizerunku SZPZLO. Nasze przychodnie są modernizowane i remontowane, znoszone są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, trwa proces poszerzania i unowocześniania zaplecza diagnostycznego. Doskonały nadzór nad sprzętem medycznym i wyposażeniem oraz systematyczna kontrola infrastruktury poprawiają bezpieczeństwo pacjentów i pracowników. Systematycznie uruchamiane są kolejne poradnie specjalistyczne, zaś personel wciąż podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach. Baza diagnostyczna jest ciągle poszerzana i wyposażana w nowoczesną aparaturę medyczną spełniającą najważniejsze normy jakości.

SZPZLO Warszawa-Ochota jest sprawnie i kompetentnie zarządzany. Dysponuje nowoczesną technologią, stosuje nowoczesne metody, dzięki którym możemy zaoferować szereg usług wysokiej jakości. Dzięki dotychczasowym modernizacjom mamy szansę rozwijać się i umacniać pozycję na rynku przy wciąż rosnącej konkurencji.

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.