Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Tekst odczytywalny maszynowo

Tekst o działalności SZPZLO Warszawa – Ochota – odczytywalny maszynowo:
 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota 
z siedzibą przy ul.Szczęśliwickiej 36 w Warszawie, to placówka z ponad 55-letnią tradycją.
W swoich strukturach skupia 11 jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na rozległym terenie dzielnic: Ochoty, Ursusa oraz gminy Raszyn. Obejmuje opieką medyczną ponad 60 tysięcy pacjentów. Zespół posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych, w których zatrudnionych jest ponad 100 lekarzy.

SZPZLO Warszawa-Ochota udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w każdym przedziale wiekowym, w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; usług stomatologicznych i protetycznych; opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej; leczenia uzależnień; rehabilitacji i fizykoterapii leczniczej; diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Wiodącym celem naszego Zespołu jest utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych i promowanie zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pacjentów. Prowadzone są działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Od kilku lat realizowane są programy profilaktyczne i zdrowotne dla pacjentów, finansowane ze środków m.st. Warszawy i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dążymy do zapewnienia godnych warunków i rozwoju na przyszłość. Aby wypełnić tę misję podjęto ogromny trud zmiany wizerunku SZPZLO. Nasze przychodnie są modernizowane i remontowane, znoszone są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, trwa proces poszerzania i unowocześniania zaplecza diagnostycznego. Doskonały nadzór nad sprzętem medycznym i wyposażeniem oraz systematyczna kontrola infrastruktury poprawiają bezpieczeństwo pacjentów i pracowników. Systematycznie uruchamiane są kolejne poradnie specjalistyczne, zaś personel wciąż podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach. Baza diagnostyczna jest ciągle poszerzana i wyposażana w nowoczesną aparaturę medyczną spełniającą najważniejsze normy jakości.

SZPZLO Warszawa-Ochota jest sprawnie i kompetentnie zarządzany. Dysponuje nowoczesną technologią, stosuje nowoczesne metody, dzięki którym możemy zaoferować szereg usług wysokiej jakości. Dzięki dotychczasowym modernizacjom mamy szansę rozwijać się i umacniać pozycję na rynku przy wciąż rosnącej konkurencji.

Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

1. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna 02-353 Warszawa
ul. Szczęśliwicka 36

2. Filia Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul.
Szczęśliwickiej 36; 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 24

3. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna 02-377 Warszawa
ul. Skarżyńskiego 1

4. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna 02-495 Warszawa
ul. Sosnkowskiego 18

5. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna 02- 110 Warszawa
ul. Sanocka 6

6. Przychodnia Rejonowa 02-495 Warszawa
ul. Wojciechowskiego 58

7. Filia Przychodnia Rejonowej
ul. Wojciechowskiego 58 ; 02-496 Warszawa ul. Kadłubka 18

8. Centrum Zdrowia Psychicznego 02-377 Warszawa
ul. Skarżyńskiego 1

9. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii 02-495 Warszawa
ul. 1 Maja 13

11. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego 02-495 Warszawa
ul. Sosnkowskiego 18

12. Centrum Medyczne Raszyn 05-090 Raszyn
ul. Poniatowskiego 18a
 
 
W ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Zespół zapewnia na terenie dzielnic Ochoty, Ursusa oraz gminy Raszyn:
Podstawową Opiekę Zdrowotną w przychodniach przy ulicy:
 • Szczęśliwickiej 36 w Warszawie,
 • Skarżyńskiego 1 w Warszawie,
 • Sosnkowskiego 18 w Warszawie,
 • Sanockiej 6 w Warszawie,
 • Kadłubka 18 w Warszawie,
 • Wojciechowskiego 58 w Warszawie,
 • Poniatowskiego 18a w Raszynie.
Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną w przychodniach:
 • przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie w zakresie: ginekologii i położnictwa, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, okulistyki, otorynolaryngologii, protetyki stomatologicznej, reumatologii, rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny. Przy ul. Szczęśliwickiej 36 działa również Oddział Dzienny Psychiatryczny;
 • przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie w zakresie: chirurgii ogólnej, dermatologii, neurologii, okulistyki, urologii, zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
 • przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie w zakresie: ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, dermatologii, okulistyki, otorynolaryngologii, reumatologii, oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży, neurologii;
 • przy ul. Sanockiej 6 w Warszawie w zakresie: wad postawy, okulistyki dla dzieci, otorynolaryngologii dla dzieci, neurologii dla dzieci;
 • przy ul. 1 Maja 13 w Warszawie w zakresie: rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny; 
 • przy ul. Kaliskiej 24 w zakresie: gruźlicy i chorób płuc;
 • przy ul. Poniatowskiego 18a w Raszynie w zakresie: ginekologii i położnictwa, stomatologii, rehabilitacji leczniczej: poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii, oddział dzienny rehabilitacyjny; 
 • przy ul. Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w zakresie: terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.
Stomatologiczną opiekę zdrowotną w przychodniach:
 • przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie,
 • przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie,
 • przy ul. Poniatowskiego 18a w Raszynie.
SZPZLO Warszawa-Ochota ponadto wykonuje badania diagnostyczne obejmujące między innymi:
 • kompleksowe badania laboratoryjne,
 • rentgenodiagnostykę,
 • USG,
 • próba wysiłkowa,
 • USG Doppler,
 • Holter.
SZPZLO Warszawa-Ochota realizuje profilaktykę i zdrowie publiczne w zakresie:
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem,
 • Medycyna Szkolna,
 • Oświata i promocja zdrowia.
 
 
 
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.