Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dom Opieki Medycznej

DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa
tel.: 22 592 98 07
Dni i godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, godzina 08:00 - 18:00Zapisy do DOM:
telefoniczne pod numerem 22 592 98 07 lub mailowo: marketing@szpzlo-ochota.pl

Dom Opieki Medycznej prowadzony w formie dziennej został stworzony z myślą o osobach osób z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Za korzystanie ze świadczeń DOM Pacjent nie ponosi żadnych opłat.

Do DOM mogą być zakwalifikowane osoby, które w momencie aplikacji spełniają łącznie następujące kryteria:
  • mają postawioną diagnozę choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej lub średniozaawansowanej choroby;
  • ze względu na chorobę/zespoły otępienne wymagają opieki dziennej;
  • ich stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, ale wymaga dodatkowego wsparcia poza opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia w domu opieki medycznej udzielane będą osobom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, jednakże niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym i/lub pobytu w jednostkach stacjonarnej opieki długoterminowej;
  • zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, tj. będące osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  • udzieliły świadomej zgody w formie pisemnej na udział w programie.
Decyzję o przyjęciu osoby aplikującej do Domu Opieki Medycznej podejmuje zespół terapeutyczny działający w podmiocie prowadzącym DOM na podstawie rozmowy z potencjalnym uczestnikiem, testów psychologicznych, analizy dokumentacji medycznej, wywiadów z rodziną/opiekunami potencjalnych uczestników oraz ich ewentualnej obserwacji stanu psychicznego i fizycznego.

ZADANIA DOM:
Celem działalności DOM jest wsparcie poprzez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne osób chorych na choroby otępienne i poprawa jakości ich życia, w tym wydłużenie czasu aktywności psychicznej i fizycznej, polepszenie funkcji poznawczych oraz funkcjonowania w społeczeństwie, a także zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i socjalno-bytowych, kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz umiejętności interpersonalnych. Wsparciem DDOM objęte są także rodziny/opiekunowie osób chorych poprzez edukację dotyczącą chorób otępiennych oraz możliwość uczestnictwa w konsultacjach ze specjalistami (m.in. psychiatrą, pielęgniarką, psychologiem, dietetykiem, pracownikiem socjalnym).


Dom Opieki Medycznej prowadzony jest przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, w ramach zadania publicznego pn. „Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej”, współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.