DLA SZKÓŁ

Działania Edukacyjno-Profilaktyczne w środowisku nauczania

i wychowania

Zakończylismy współpracę z partnerem projektu - Fundacją "Zerwane Więzi".  Nowy partner rozpoczynie już wkrótce cykl działań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich, mających na celu wspieranie młodzieży, rodziców oraz kadry pedagogicznej w obszarze zdrowia psychicznego oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Zadaniem warsztów jest przede wszystkim wypracowanie i wykształcenie odpowiednich postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych, niezbędnych w radzeniu sobie z kryzysami i w procesie socjalizacji we współczesnym świecie.