JAK PRACUJEMY

  • W centrum zawsze stawiamy pacjenta oraz jego problem. Dążymy do wypracowania jak najlepszych schematów leczenia i pracy w jego naturalnym środowisku, wykorzystując przy tym naturalne zasoby środowiskowe w postaci najbliższych dziecku osób.
 
  • Budujemy sieć wsparcia psychologicznego, opartego na indywidualnym podejściu. W swojej pracy kierujemy się zasadą kompleksowości na każdym etapie procesu diagnozy i leczenia.
 
  • W naszych strukturach rola ekspertów nie ogranicza się wyłącznie do dostarczania wiedzy. Są oni odpowiedzialni za poszukiwanie, wspólnie z resztą społeczności związanej z pacjentem, najlepszego rozwiązania.