Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

DotacjeRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie
zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa-Ochota


Celem projektu jest świadczenie usług publicznych w obszarze e-zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy oraz
gminy Raszyn poprzez wdrożenie e-portalu umożliwiającego pacjentom korzystanie z usług zdrowotnych przy wsparciu
technologii informacyjno-komunikacyjnych (e-rejestracja, e-recepta, e-wyniki, e-przychodnia)

całkowita wartość projektu: 2 254 659,18 PLN
wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 788 000,00 PLN
Projekt realizowany w ramach Działania 2.2 „ E-usługa” RPO WM 2007-2013, współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013


Pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza”


 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.