Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Centrum Zdrowia Psychicznego (typu B) Ochota


Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii została powołana 1 sierpnia 2006 roku. Decyzja ta wynikała z faktu, że współczesna fizjoterapia przestała być rozumiana jako prosta rehabilitacja i stała się zawodem, w którym fachowe podejście do pacjenta obejmuje w równym stopniu umiejętność rozpoznania jego potrzeb psychicznych, diagnozę problemów psychopatologicznych, budowanie właściwego, psychoterapeutycznego kontaktu oraz udzielanie wszechstronnego, konstruktywnego wsparcia. Fizjoterapeuta staje przed wyzwaniem budowania programów długotrwałych oddziaływań, w których część fizykalna terapii nie jest jedynym czy izolowanym elementem tej pracy. Podstawowym wyzwaniem staje się zmotywowanie pacjenta do długotrwałej rehabilitacji i zmiana jego stylu życia. Fizjoterapeuta w toku długotrwałych oddziaływań występuje coraz bardziej z pozycji doradcy, coacha zajmującego się szerokim zakresem wyzwań, od diety do funkcjonowania seksualnego, od usprawnienia fizycznego do wdrożenia prozdrowotnego stylu życia. W tej sytuacji, powołanie Kliniki Psychiatrii w ramach Oddziału Fizjoterapii było decyzją przełomową – podejmując ją, Warszawski Uniwersytet Medyczny zmienił w ogóle model kształcenia fizjoterapii.

Klinika Psychiatrii tworzy specjalistyczne, wielofunkcyjne Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, za pomocą którego zarządza siecią placówek w zachodniej części Warszawy. Jest to zgodne z reformą polskiej psychiatrii, w ramach której dąży się do deinstytucjonalizacji i zbudowania środowiskowego modelu opieki nad pacjentem i jego rodziną. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego jest połączone programowo i organizacyjnie z lokalnymi placówkami ochrony zdrowia, z systemem wsparcia społecznego, a także współpracuje z wieloma organizacjami i inicjatywami lokalnymi.

Zajęcia dydaktyczne           
Klinika realizuje prawie 2000 godzin zajęć dydaktycznych, głównie dla studentów fizjoterapii. Ponadto uczestniczy w kształceniu lekarzy medycyny, ratowników medycznych, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, zarówno w ramach szkolenia przeddyplomowego, jak
i podyplomowego, w tym doktorantów. Na rzecz fizjoterapeutów, łącznie na poziomie licencjackim i magisterskim, realizowanych jest pięć niezależnych przedmiotów:
•    Podstawy fizjoterapii klinicznej w psychiatrii,   
•    Psychiatria interdyscyplinarna,   
•    Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w psychiatrii,    
•    Psychoterapia,      
•    Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w psychiatrii.
Podstawowa część zajęć jest prowadzona w ośrodkach zajmujących się bezpośrednio rehabilitacją pacjentów psychiatrycznych, co znaczne podnosi efektywność zajęć.
 
Najważniejsze kierunki prowadzonych badan naukowych      
Tematy badawcze Kliniki Psychiatrii to: psychopatologia ogólna, badania wymiarowe
i czynnikowe nad schizofrenią, diagnostyka różnicowa zaburzeń depresyjno-lękowych, nozografia, psycho- i neurofizjologia ośrodkowego układu nerwowego, badania lateralizacyjne, badania neurokognitywne, badania dychotyczne, badania neuropsychologiczne, suicydologia, psychiatria sądowa, uzależnienia, metodologia naukowa, psychofarmakologia, psychoedukacja, statystyka medyczna, informatyka, multimedialne projekty badawcze
i terapeutyczne, funkcjonalny rezonans magnetyczny, spektroskopia protonowa, psychoterapia, arteterapia, rehabilitacja medyczna i fizjoterapia. Realizowane są przedsięwzięcia artystyczne o znaczeniu terapeutycznym i edukacyjnym, projekty multimedialne, psychodramy, przedstawienia teatralne i filmy fabularne.

Zajęcia dydaktyczne
Klinika realizuje prawie 2000 godzin zajęć dydaktycznych, głównie dla studentów fizjoterapii. Ponadto uczestniczy w kształceniu lekarzy medycyny, ratowników medycznych, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, zarówno w ramach szkolenia przeddyplomowego, jak i podyplomowego, w tym doktorantów. Na rzecz fizjoterapeutów, łącznie na poziomie licencjackim i magisterskim, realizowanych jest pięć niezależnych przedmiotów:
  • Podstawy fizjoterapii klinicznej w psychiatrii.
  • Psychiatria interdyscyplinarna.
  • Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w psychiatrii.
  • Psychoterapia.
  • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w psychiatrii.
 
Podstawowa część zajęć jest prowadzona w ośrodkach zajmujących się bezpośrednio rehabilitacją pacjentów psychiatrycznych Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
 

Oddział Dzienny Psychiatryczny, ul. Szczęśliwicka 36

Przyjęcia dokonywane są na podstawie skierowań od psychiatry, ważnych 14 dni, po osobistej konsultacji w Oddziale lub wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 22 823 60 38.
Pobyt na oddziale jest bezpłatny, na podstawie umowy z NFZ.
Oddział Dzienny Psychiatryczny jest formą opieki pośredniej, dzięki której nie ma potrzeby całodobowej hospitalizacji, a rehabilitacja jest bardziej intensywna.

Pobyt w Oddziale połączony jest z pracą w różnym zakresie (dla osób chętnych).
Na oddział przyjmowane są osoby dorosłe, doświadczające różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Podstawą terapii i rehabilitacji są różnego rodzaju oddziaływania psychospołeczne, w tym psychoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa, terapia asertywności i kompetencji społecznych.

Oddział oferuje wysoko kwalifikowaną fizjoterapię (wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym).
Możliwa jest praca w warunkach chronionych (zatrudnienie).
Długość leczenia jest indywidualna i ograniczona umową z NFZ.
Oddział wspomaga proces leczenia odpowiednią farmakoterapią.
 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

Jeżeli niepokoi Cię sposób korzystania z alkoholu Twój lub bliskiej Ci osoby, zapraszamy na rozmowę ze specjalistą, podczas której możesz podjąć decyzję co do sposobu poradzenia sobie z tą sytuacją.
Poradnia swoją ofertę kieruje do osób dorosłych, mających problem alkoholowy oraz ich bliskich.

 

Zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną.


W celu umówienia wizyty można skontaktować się na nami telefonicznie lub przyjść osobiście. Nie obowiązuje rejonizacja.
Nie jest potrzebne skierowanie od lekarza ogólnego. Żeby skorzystać z oferty Poradni wystarczy Dowód Osobisty.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieści sie w dwóch lokalizacjach:

  1. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna ul. Skarżyńskiego 1, Warszawa - poradnia usytuowana jest na parterze budynku.
Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 592 98 20 lub osobiście w dniach:

poniedziałek 10:25 - 18:00 
wtorek 08:00 - 15:35
środa 08:00 - 15:35
czwartek 10:25 - 18:00
piątek 08:00 - 15:35


  2. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia
ul. Plac Czerwca 1976 r. 1

- poradnia usytuowana jest na pierwszym piętrze. Budynek wyposażony jest w windę co ułatwia dotarcie do Poradni osobom niepełnosprawnych.
Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem tel.: 22 592 98 58 lub +48 501 506 074
Pacjentów pierwszorazowych zapraszamy w godzinach 09:00 -18:00

 

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.