Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Skarżyńskiego 1 (Ochota)
 

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 823 06 56
22 823 22 07
22 822 57 36
 
Kierownik Przychodni:
dr n. med. Andrzej Barcik

Pielęgniarka koodynująca:
mgr Alicja Kunikowska
tel.: 22 822 37 32
kom. +48 509 906 504
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (dla dorosłych)
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia dermatologiczna
Poradnia neurologiczna 
Poradnia okulistyczna
Poradnia urologiczna
 Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Kierownik Projektu polegającego na utworzeniu Centrum Opieki Psychiatrycznej:
lek. med. Mariusz Bartyzel

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
telefon do rejestracji:
tel.: 22 822 14 88

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Poradnia psychologiczna dla dzieci

telefon do rejestracji:
tel.: 22 822 83 35

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20


Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 592 98 20 lub osobiście w dniach:

poniedziałek w godz 10:25 - 18:00 
wtorek w godz 08:00 - 15:35
środa w godz 08:00 - 15:35
czwartek w godz. 10:25 - 18:00
piątek w godz. 08:00 - 15:35


Program skierowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób doświadczających przemocy, program realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
W ramach programu realizowana jest:

 • Terapia indywidualna i grupowa;
 • Terapie rodzin;
 • Warsztaty i treningi;
 • Konsultacje psychiatryczne.
 
Program prowadzony w ramach  Poradni Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD kierujemy do:
 • Kobiet w ciąży, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione;
 • Kobiet mających diagnozę alkoholową z jakiejkolwiek poradni terapii uzależnień;
 • Kobiet kierowanych do poradni przez lekarzy (np. internistów lub ginekologów)
  na podstawie screeningu lub wywiadu alkoholowego;
 • Kobiet z grup podwyższonego ryzyka rozwoju problemów alkoholowych
  (np. ze względu na problem alkoholowy partnera, ubóstwo, zaburzenia zdrowia psychicznego);
 • Pijących matek.
Zapewnienie pomocy osobom z FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości


W Poradni świadczone są bezpłatne konsultacje w ramach programu ponadpodstawowego.
Z programu mogą skorzystać osoby, które są mieszkańcami m.st. Warszawy i ukończyły podstawowe leczenie w ramach NFZ, z wyłaczeniem osób wychowujących się w rodzinach, w których występowało uzależnienie (DDA), te osoby mogą skoarzystać z oddziaływań bez uprzedniej terapii.
Program ponadpodstawowy finansowany jest ze środków m.st. Warszawy jako kontynuacja programu podstawowego realizowanego w ramach środków z NFZ. Jego cel, poza rozwijaniem umiejętności potrzebnych do utrzymywania abstynencji, ukierunkowany jest na poprawę jakości funkcjonowania pacjentów uzależnionych w poszczególnych sferach życia: psychicznej, społecznej, zawodowej, ogólnozdrowotnej oraz skoncentrowany na dalszej pracy nad trzeźwością i rozwojem osobistym.
W ramach programu prowadzone są wyspecjalizowane formy terapii indywidualnej i grupowej oraz treningi,  warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołeczne skierowane do osób uzależnionych jak i ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym zależności spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu przez ciężarne kobiety
od częstotliwości występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS).
https://bit.ly/371IguA
 Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
 

Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)


Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 592 98 20 lub osobiście w dniach:
poniedziałek w godz 10:25 - 18:00
wtorek w godz 08:00 - 15:35
środaw godz 08:00 -15:35
czwartek w godz. 10:25 – 18:00
piątek w godz. 8:00 – 15:35.


Program prowadzony w ramach  Poradni Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD kierujemy do:
 •     Kobiet w ciąży, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione:
 •     Kobiet mających diagnozę alkoholową z jakiejkolwiek poradni terapii uzależnień;
 •     Kobiet kierowanych do poradni przez lekarzy (np. internistów lub ginekologów) na podstawie screeningu lub wywiadu alkoholowego;
 •     Kobiet z grup podwyższonego ryzyka rozwoju problemów alkoholowych (np. ze względu na problem alkoholowy partnera, ubóstwo, zaburzenia zdrowia psychicznego);
 •     Pijących matek;
 •     Zapewnienie pomocy osobom z FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości.

Program finansuje m.st. Warszawa
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.